Wczoraj wałbrzyscy radni zatwierdzili zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego na Nowym Mieście.


Unikalna w skali Dolnego Śląska

- Przez 5 lat staraliśmy się o certyfikaty międzynarodowe, żeby młodzież wałbrzyska mogła się kształcić na najwyższym światowym poziomie. Nauczyciele stale uczą się angielskiego, włącznie ze mną. Mieliśmy kilka wizytacji międzynarodowych i raporty były pozytywne, potwierdzające, że szkoła ma odpowiednią kadrę i sprzęt, żeby rozpocząć nauczanie tego typu. Właściwie jest to przygotowanie do polskiego licencjatu, jeśli porównamy punkty procentowe, to szansa na dostanie się naszych absolwentów na medycynę czy kierunki politechniczne wzrasta o 2 punkty. Uczelnie przyjmują absolwentów oddziałów międzynarodowych z otwartymi ramionami – tłumaczy Oksana Citak, dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

Uczniowie z klasy międzynarodowej na studiach poczują się, jak u siebie, bo w szkole przez półtora roku będą prowadzić prace badawcze pod nadzorem nauczycieli i potem pisać prace w języku angielskim, które będą sprawdzane przez międzynarodowe gremium. Inaczej wygląda też egzamin maturalny – oprócz pisania pracy uczeń zdając międzynarodową maturę wybiera trzy przedmioty w zakresie podstawowym i trzy w zakresie rozszerzonym. Na Dolnym Śląsku możliwość zdawania takiej matury istnieje tylko w jednym wrocławskim liceum.

Oczywiście przyszły uczeń klasy międzynarodowej musi znać angielski w stopniu komunikatywnym, bo w tym języku będą prowadzone lekcje. Wysiłek się opłaci, bo po międzynarodowej maturze kandydat może zdawać na wybraną wyższą uczelnię w Europie. - Od 15 lat jest już w naszej szkole kształcenie dwujęzyczne. Zdawalność matury wynosi 75-80%, jeśli chodzi o angielski, to w renomowanych ośrodkach, takich jak British Council, nasi uczniowie zdawali egzaminy takie jak "Advanced" i "Proficiency" (czyli drugi i trzeci poziom). Poznają też dobrze słownictwo techniczne - mówi dyrektor.


Już od 1 września?

- Mamy już zgodę rady miasta, pozytywną opinię kuratorium, a teraz oczekujemy na decyzję Ministerstwa Edukacji i jeśli się uda, od 1 września otworzymy oddział. Pierwsza klasa będzie miała charakter rozbiegowy, żeby uczniom dać czas na przygotowanie się, właściwie kształcenie międzynarodowe obejmie klasy 2-4 – mówi Oksana Citak.

Czy zajęcia WF też będą się odbywały w języku angielskim? Prawdopodobnie ćwiczenia fizyczne w międzynarodowej klasie zastąpi przedmiot o nazwie Creativity and Activity Service, obejmujący różne rodzaje aktywności fizycznej, a także działania o charakterze charytatywnym. Będą też inne nietypowe przedmioty, na przykład Theory of Knowledge, przygotowujący uczniów pierwszej klasy od strony metodologiczno-badawczej, żeby napisali esej w języku angielskim, liczący 4000 słów. Sam angielski to 7 godzin tygodniowo. Obowiązkowy będzie język polski i matematyka w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Inne przedmioty uczniowie powybierają sobie z grup tematycznych: jednostka i społeczeństwo (historia, geografia, psychologia), nauki przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia) czy Arts (m. in. historia sztuki). Będzie też francuski i niemiecki.

- Nowością jest psychologia, której w liceach na ogół nie ma, a w planach mamy nawet stosunki międzynarodowe współczesnego świata. Nasi nauczyciele są przygotowani, dlatego trwało to tyle lat. Podczas Dnia Otwartego w szkole, 7 kwietnia, pokażemy uczniom testy i będą mogli się zorientować, jaki poziom języka angielskiego jest wymagany, żeby zdawać do klasy międzynarodowej – zaprasza dyrektor szkoły. Placówka będzie czekać na chętnych w godz. 10.00 - 13.00.

Czytaj też:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - RATOWAĆ DWUJĘZYCZNOŚĆ
BĘDZIE NABÓR DO KLASY Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ

Oraz:
MŁODZIEŻ I LO PRZYGOTOWAŁA SPEKTAKL O WOLNOŚCI
OŻYWILI DAWNY LWÓW NA SCENIE
STUDNIÓWKA I LO: POLONEZY W SALI MAKSYMILIANA (ZDJĘCIA)
CICHY LWÓW - MŁODZIEŻ I LO ZAGARNĘŁA SCENĘ TEATRALNĄ
WAŁBRZYCH: O UNII EUROPEJSKIEJ W I LO

Tekst i foto: Magdalena Sakowska