Biblioteka pod Atlantami zaprosiła do najnowszego projektu edukacyjnego bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu.


AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIBLIOTEKARZA to projekt dofinansowany w ramach programu Partnerstwo dla książki, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zakłada realizację cyklu szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe kadry bibliotecznej z zakresu najistotniejszych dla rozwoju bibliotek obszarów: sprawnego zarządzania zespołem, efektywnej pracy z użytkownikiem w każdym wieku, budowania atrakcyjnej oferty bibliotecznej. Teraz do projektu przystąpiła i wałbrzyska biblioteka miejska.

- Projekt jest adresowany do aktywnych zawodowo bibliotekarzy z terenu miasta oraz powiatu wałbrzyskiego.
Przyświeca mu zasada: "Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją"(A. Despinoix), szczególnie ważna w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Konieczność rozwoju zawodowego bibliotekarzy jest w dzisiejszych czasach nieodzowna. Tylko dobrze zarządzany, silny i stale doskonalący się zespół jest w stanie sprostać obecnym wyzwaniom zawodowym - wyjaśniają pracownicy Biblioteki pod Atlantami. Część z zajęć już się odbyła w formuje online.

Na projekt złożą się szkolenia realizowane w formule online:


I. Cykl szkoleń dla kadry kierującej zespołami pracowniczymi w zakresie podnoszenia kompetencji liderskich i komunikacyjnych:
1. Jak zbudować dobry zespół w bibliotece - warsztaty budowania wspólnych strategii w oparciu
o potencjał i wspieranie rozwoju jednostek.
2. Komunikacja a współpraca – szkolenie w zakresie budowania dobrej komunikacji w zespole.
3. Organizacja pracy zdalnej w bibliotece.

II. Cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych w zakresie podnoszenia jakości pracy:

1.Techniki kreatywne w pracy bibliotekarza – warsztat technik generowania i selekcji pomysłów
w codziennej pracy.
2. Standardy obsługi klienta i proaktywne podejście do pracy z klientem w bibliotece – szkolenie
w zakresie budowania wizerunku profesjonalnego bibliotekarza.

III. Cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych na temat wykorzystania nowych technologii

w kontaktach z użytkownikiem:
1. Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem.
2. Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast?
3. Jak zainteresować odbiorcę w social mediach.

IV. Cykl szkoleń (on-line) dla bibliotekarzy w zakresie budowania oferty dla różnych grup użytkowników:

1. Książka wszystkimi zmysłami. Tworzenia scenariuszy poczytanek sensorycznych dla dzieci (2-5 lat).
2. Co czyta młodzież - jak i czym przekonać nastolatków do lektury.

Czas realizacji: kwiecień - wrzesień 2020 r.

Partnerzy projektu:
- Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu;
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Wałbrzych.


Czytaj też:
WAŁBRZYCH ATLANTY: MIELI PRACOWITY DZIEŃ BIBLIOTEKARZA (FOTO)
WAŁBRZYCH: W 2020 SPORE ZMIANY W BIBLIOTECE POD ATLANTAMI
Wałbrzych Atlanty: legendowa konferencja inna niż wszystkie (FOTO)
Bibliokracje 2 z Ewą Nowak pod Atlantami [FOTO]

O planowanych działaniach remontowych:
Biblioteka na Białym Kamieniu czeka na remont
Wałbrzych: W 2020 roku spore zmiany w Bibliotece pod Atlantami.  
Wałbrzych: Nowe Miasto - nowa biblioteka już za rokOpr. i foto: Magdalena Sakowska