W naszym mieście pojawi się nowy, nietypowy obiekt szkolno-przedszkolny. Jakie jeszcze zmiany zajdą w szkołach do końca tego roku szkolnego?