W piątek 7 lipca, w Auditorium Novum imienia prof. Elżbiety Lonc odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla tegorocznych absolwentów studiów. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia i poznajcie nagrodzonych za najlepsze prace.

Dyplomy licencjackie, inżynierskie i magisterskie odebrało 195 absolwentów praktycznie wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Wśród opuszczających wałbrzyską Alma Mater znaleźli się pierwsi absolwenci II stopnia studiów na kierunku logistyka.
Największą grupę stanowili absolwenci kierunku administracja - studia pierwszego i drugiego stopnia.  Podczas uroczystości za najlepsze prace dyplomowe wyróżniono szesnaście osób.


Uroczystość zakończył wykład absolutoryjny pt.  „Absolwent szkoły wyższej na współczesnym rynku pracy w świetle oczekiwanych kompetencji zawodowych?” wygłoszony prze  dr Beatę Detynę, dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego, Pełnomocnika Rektora ds. nauki i studentów.
Głos zabrała także przedstawicielka absolwentów, oraz prezydent Wałbrzycha - dr Roman Szełemej. 

NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

Mateusz Mróz - Bezpieczeństwo transportu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce,
(Promotor: dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska)

Maria Postrożny - Logistyczna obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie sklepu dziecięcego (Promotor: dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska)

Piotr Wojda - Projekt automatycznego systemu transportu wewnętrznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego, (Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek)

Roland Młodziankowski - Pozycja ustrojowa Prezydenta rzeczypospolitej (Promotor: prof. dr hab. Ryszard Herbut)

Michał Chwastyk - Trybunał Konstytucyjny w Polsce (Promotor: prof. dr hab. Ryszard Herbut)

Krzysztof Januszkiewicz -Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013–2016 (Promotor: dr Klaudia Stelmaszczyk)

Katarzyna Zeszut - Wpływ religii na prawo funeralne w wybranych kulturach prawnych Europy i Azji (Promotor: dr Piotr Szymaniec)

Bedla Agnieszka - Using drama in teaching English vocabulary with the usage of the script "Me First" in the second educational stage, as exemplified by research in a primary school in Wałbrzych (Promotor: dr Anna Pełczyńska)

Emilia Miciak - Storytelling as a tool of teaching the Past Simple Tense to young learners of the second educational stage with the use of "The Little Match Girl" by Hans Christian Andersen, as exemplified by research in a primary school in Świebodzice (Promotor: dr Anna Pełczyńska)

Danuta Ogunbiyi - Suprasegmental phonology and meaning (Promotor: dr hab. Janusz Badio, prof. nadzw.)

Magdalena Kamińska - Wpływ dojrzałości szkolnej na osiągnięcia dziecka. Studium indywidualnego przypadku (Promotor: dr Anna Tutaj)

Magdalena Kurek - Determinanty czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w percepcji kuratorów sądowych (Promotor: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. nadzw.)

Małgorzata Lutak - Oczekiwania wobec własnego doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Wałbrzychu a sylwetka studenta PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (Promotor: dr Anna Tutaj)

Małgorzata Krężałek - Ocena wiedzy młodzieży wałbrzyskiej na temat trądziku pospolitego, (Promotor: dr Arletta Moroch)

Sylwia Michalska - Postawy kobiet w różnym wieku w ocenie piękna kobiecego ciała, (Promotor: dr Monika Gawłowska)

Paulina Rymar - Metody zapobiegania i redukcji zmarszczek u kobiet w różnym wieku, (Promotor: dr Izabella Łajs)Zobacz również

DYPLOMATORIUM PWSZ AS W LIPCU 2016

PWSZ AS: INŻYNIERZY ODEBRALI DYPLOMY [ZDJĘCIA]oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn