10 listopada uczniowie klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu wzięli udział w uroczystym ślubowaniu, jednocześnie stając się oficjalnie członkami szkolnej społeczności. Na uroczystości wręczono też stopnie awansu kadetom starszych klas mundurowych.

Zespół Szkół nr 4 to kompleks trzech szkół położony w dzielnicy Piaskowa Góra. Tutaj mieszczą się jedyne w mieście gimnazjum i liceum sportowe, a także jedyna w Wałbrzychu szkoła ponadgimnazjalna oddziałami integracyjnymi. Wszystkie trzy szkoły za swojego patrona uznają sportowca Janusza Kusocińskiego. W czwartkowe południe odbyło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych wszystkich trzech szkół zespołu.

Sportowcy i mundurowi
Szkoła słynie z osiągnięć sportowych, ale nie tylko. Każdego roku prawdziwym edukacyjnym hitem tej placówki, a konkretnie IV LO, są jej klasy mundurowe. - Nie możemy narzekać na brak popularności klas mundurowych. Co roku miasto wstępnie wyraża zgodę na utworzenie jednej klasy mundurowej, jednak już trzeci rok z rzędu musimy prosić o możliwość otwarcia drugiej. Na przykład w tym roku, mieliśmy 70 kandydatów na 54 miejsca, podobna liczba chętnych była w roku poprzednim. Trzecią klasą mundurową była wcześniej klasa celnicza, ale zainteresowanie nią przy zmianach w ramach naszego kraju i Unii Europejskiej spadło - wyjaśnia Bogusław Kuta, dyrektor Zespołu Szkół nr 4. To właśnie ślubowanie uczniów klas mundurowych każdego roku wygląda najbardziej widowiskowo.

Zajęcia w szkole i w sądzie
Młodzi mieszkańcy regionu w klasach z profilem mundurowym zdobywają wykształcenie ogólne uzupełnione o wiedzę i szkolenie specjalistyczne. Klasa policyjna to dodatkowe zajęcia z policyjnymi oraz sądowymi praktykami, zajęcia z samoobrony oraz strzelania, edukacji prawnej w szkole i na terenie Sądu Rejonowego. Młodzież uczestniczy w rozprawach sądowych, a w ramach współpracy z wrocławskim zakładem penitencjarnym poznaje działanie więziennictwa.
Klasy strażackie uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, przechodzą szkolenia "poligonowe" w Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, wyjeżdżają też na praktyki do PSP w Jeleniej Górze i biorą udział w polsko-czeskich ćwiczeniach służb w terenie górskim. O tym, że młodzież wiąże z nadzieje na możliwość pracy w służbach świadczy m.in. jej stosunek do munduru. - Obecnie klasy mundurowe przychodzą do szkoły w mundurach we wtorki  w piątki, ale już teraz wiemy, że chcieliby ubierać się w ten sposób częściej. Planujemy wnieść do statutu stosowny zapis - dodaje dyrektor.

Mają internat i odnoszą sukcesy
10 listopada był też ważnym dniem dla wzorowych uczniów starszych klas mundurowych, na uroczystości wręczono też stopnie awansu kadetom wyróżniającym się postępami w nauce. 

Na stopień NADKADETA za średnią powyżej 4,57 i bardzo dobre zachowanie awansowano:
- kadeta z kl. 3d klasy policyjnej - Nikolę Matusiak,
- oraz starszych kadetów z kl. 3d policyjnej - Kamila Płusę i Jasicę Gregor.

Na stopień STARSZEGO KADETA za średnią powyżej 4,0 i bardzo dobre zachowanie awansowano:
- kadetów z klasy 2c strażackiej - Grzegorza Warzechę, Justynę Kubkę i Wojciecha Chajewskiego,
- z klasy 3c strażackiej Martę Pieczarkę  i Klaudię Zarębę,
- kadetów z kl. 2d policyjnej Agatę Kitę, Kamilę Jaśkiewicz i Natalię Grabowską,
- kadetów z kl. 3d policyjnej Angelikę Ciesielską, Mateusza Kroczaka i Natalię Mysiakowską.

Atrakcyjność ZS nr 4 w tym roku szkolnym podniosła możliwość korzystania uczącej się tam młodzieży z internatu "Julia" mieszczącego się przy ul. Wysockiego w budynku dawnej Hali OSiR. - Dzięki spotkaniom z dyrektorami gimnazjów w całym regionie udało mi się rozpropagować informację o wałbrzyskim internacie. Mieszka tam obecnie 30 naszych uczniów z powiatów wałbrzyskiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego i z Jeleniej Góry - wylicza Kuta.

Przeczytaj też:

OŻYWILI DAWNY LWÓW NA SCENIE
ZOBACZ, ILE WOLNEGO CZEKA CIĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
MISTRZOWIE TABLICZKI MNOŻENIA Z PSP NR 37
NOWI NAUCZYCIELE MIANOWANI Z WAŁBRZYCHA ŚLUBOWALI
WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE ŚWIĘTOWALI W KSIĄŻU (ZDJĘCIA)
TYSIĄCE ZNICZY Z WAŁBRZYCHA NA WSCHÓD
ZADBAJĄ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?

tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn