Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie rekrutuje obecnie na jedenaście kierunków i przygotowuje do zawodów związanych z opieką, turystyką, spedycją, sztuką, ochroną środowiska czy krawiectwem. Jest także oferta specjalna dla młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.


Szkoła mieszcząca się przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie-Zdroju podzielona jest na liceum ogólnokształcące (kierunek turystyczno-językowy, medyczny z promocją zdrowia i artystyczny pod patronatem krakowskiej ASP) i technikum szkolące na kierunkach ochrony środowiska, spedycji, technologii chemicznej (klasa patronacka Zakładów Koksowniczych "Victoria") oraz szkołę branżową pierwszego stopnia, gdzie można się przygotowywać do pracy jako krawiec, a także szkołę policealną, gdzie można zdobyć uprawnienia technika opiekuna osoby starszej i technika masażysty.

Specjalną ofertą szkoły jest kształcenie uczniów ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera na kierunkach technik ochrony środowiska i technik informatyk. Na miejscu mogą korzystać z bezpośredniego wsparcia pracowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej mieszczącej się w budynku szkoły. Przewidziano dla nich także zajęcia wyciszające z użyciem lasera w "sali doświadczania świata" w budynku szkoły.

Uczniom proponowane są między innymi: uczestnictwo w wielu wycieczkach przedmiotowych np.: zajęcia w Muzeum Człowieka przy Uniwersytecie Wrocławskim, Muzeum Ziemi i Biologii UWr, zajęciach w Ogrodzie Botanicznym UWr, laboratoryjnych zajęciach w Zakładzie Fizjologii Roślin UWr, jak również udział w warsztatach na Wydziale Fizjoterapii WWSZiP w Wałbrzychu, kursy kwalifikacyjne: "ratownik pierwszej pomocy" czy "kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna" zakończone egzaminem państwowym, a także
kwalifikacje K1 i K2 - uzyskanie tytułu zawodowego technika ochrony środowiska, uczestnictwo w warsztatach dotyczących modelowania matematycznego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń czy możliwość bezpłatnych kursów na prawo jazdy kat. B. Absolwenci kierunku spedycja mają możliwość kontynuowania nauki na PWSZ w Wałbrzychu.

Szczawieński Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie szczególnie promuje kierunek, który może mieć sporą przyszłość. Chodzi o nabór do szkoły branżowej I stopnia o specjalności krawiec.- Kilka miesięcy temu Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju nawiązał współpracę z firmą John Cotton Europe, producentem wysokiej jakości kołder i poduszek, mającą siedzibę w Szczawnie-Zdroju (na terenach inwestycyjnych przylegających do obwodnicy Szczawna-Zdroju). Firma potrzebuje też wykwalifikowanych pracowników, którzy po trzyletnim kształceniu w branżowej szkole mogliby być zatrudnieni w zakładach – mówi Iwona Czech, wicedyrektor szkoły. – Podpisaliśmy z zarządem firmy John Cotton porozumienie, na mocy którego prowadzimy m.in. wspólne działania promocyjne tego kierunku.

Jedną z form współpracy był wizyta w zakładzie, aby na własne oczy zobaczyć produkcję. Podczas zwiedzania młodzież zadawała pytania dotyczące materiałów, z których powstają gotowe wyroby oraz warunków pracy i zatrudnienia. Stanowisk pracy jest sporo m.in: pikowacz, pomocnik pikowacza, szwacz, pakowacz, operator maszyny rolującej, krojczy, magazynier, mechanik, ślusarz, team leader, kierownik, kontroler jakości, specjalista do spraw jakości, menadżer jakości, pracownik działu planowania, działu zakupów i.in. Zakłady dają zatem szerokie możliwości zatrudnienia i awansu.

Urząd miasta w Szczawnie-Zdroju zaprasza uczniów kończących szkołę podstawową lub gimnazjum do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawie-Zdroju celem dalszego kształcenia w branżowej szkole I stopnia na kierunku krawiec, młodzież zainteresowaną współpracą z firmą John Cotton w zakresie teoretycznego i praktycznego edukowania ucznia na wykwalifikowanego pracownika, gotowego podjąć pracę w zakładach. Rekrutacja trwa, chętni mogą zgłosić się do sekretariatu Zespołu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawie-Zdroju przy ulicy Kolejowej 2, aby wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły. W razie pytań można dzwonić na numer: 577 950 301 lub 74 843 26 07.


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn,
użyczone: UM Szczawno-Zdrój