Również w Szczawnie-Zdroju, podobnie jak w Wałbrzychu, zmieniły się kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola. Powodem kwestia szczepień.


Szczawno-Zdrój, po Wałbrzychu, jest kolejnym miastem w regionie, które jako jedno z kryterium przyjęcia dziecka do miejskiego przedszkola przyjęło obowiązkowe szczepienia malucha. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie na ostatniej sesji rady miasta. Autorem zapisu jest przewodniczący rady miejskiej Szczawna-Zdroju Michał Broda.

Obowiązkowe szczepienie jest jednym z sześciu kryteriów, które będą decydowały o przyjęciu dziecka do miejskiego przedszkola, tak samo punktowanym jak pozostałe.
Szczawno-Zdrój posiada jedno miejskie przedszkole przy ul. Ofiar Katynia.O podobnych rozwiązaniach w Wałbrzychu pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: TYLKO ZASZCZEPIONE DZIECI W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH
WAŁBRZYCH RUSZA NA WOJNĘ Z PRZECIWNIKAMI SZCZEPIEŃ


Opr. MS
Zdjęcie ilustracyjne archiwalne: Magdalena Sakowska