Sporo prac już wykonano, ale czas nagli i dlatego jest prośba o pomoc.