W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach wakacyjnej kampanii edukacji recyklingowej „Czyste góry czyste wakacje” prowadzonej przez Fundację na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.