9 października 2020 podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu przy zachowaniu reżimu sanitarnego immatrykulowano nowych studentów, a obowiązki od ustępującego przejął nowy, czwarty w dziejach uczelni rektor. Zobaczcie zdjęcia.

To była nietypowa uroczystość rozpoczęcia nowego 2020/2021 roku akademickiego w Wałbrzychu w cieniu epidemii i szalejących statystyk zachorowań w kraju i regionie, w przeddzień wejścia naszego miasta oraz regionu do "żółtej strefy". Jednakże w uczelnianej Auli im. prof. Elżbiety Lonc goście i studenci dbali o zachowanie odstępu oraz posiadali środki ochrony osobistej. Po każdym prelegencie pulpit dezynfekowano, a dla uczestników dostępne były jedynie wybrane - oznaczone miejsca siedzące. Wielu zaproszonych gości, a także niemal wszyscy - poza przedstawicielami poszczególnych kierunków - studenci by zminimalizować ryzyko zakażenia uczestniczyli w transmitowanym w sieci spotkaniu on-line. Uczelnia zaczyna nowy rok akademicki, a zajęcia w niej będą prowadzone hybrydowo. Duża część wykładów do odwołania prowadzona będzie on-line, a ćwiczenia i zajęcia warsztatowe w zależności od ich specyfiki, będą prowadzone w uczelnianych budynkach przy zachowaniu reżimu sanitarnego.Poza nietypowym rozpoczęciem nowego roku i warunków ograniczających pracę na terytoriom kampusu, PWSZ pożegnała też swojego trzeciego rektora.
Prof. nadzw. UWr i PWSZ AS Piotr Jurek podsumował cztery lata przewodniczenia wałbrzyskim ośrodkiem. - Gdy przejmowałem rektorskie insygnia w 2016 roku na uczelni startował kierunek pielęgniarstwo, teraz zaś witamy studentów nowych kierunków dietetyki, a także zarządzania. W tych ostatnich latach nasza uczelnia podpisała około 20 umów partnerskich z różnymi podmiotami na terenie miasta i regionu, działa w niej też wiele nowych inicjatyw jak Legia Akademicka. Odchodzę z poczuciem rzetelnie spełnionego obowiązku - podsumował ustępujący rektor. Profesor Jurek przekazał ceremonialnie insygnia władzy rektorskiej swojemu następcy. 


 

Uroczyste ślubowanie przedstawicieli pierwszych roków wszystkich kierunków odbyło się przy zachowaniu dystansu.


 

Przejmujący kierownictwo uczelni prof. dr hab. Robert Wiszniowski zwrócił uwagę na dynamiczne procesy zmian występujące w bliższym i dalszym otoczeniu uczelni, które wpływają na jej działanie i wymuszają jej ciągłe przystosowywanie się oraz zmiany. - Dawna stabilność uniwersytetów nie jest już aktualna, konieczna jest zatem ich otwartość oraz utrzymywanie kierunków ich rozwojów. Moim priorytetem będą trzy kierunki rozwoju, czyli nowe kierunki studiów, umiędzynarodowienie uczelni oraz nastawienie na współpracę. Planuję corocznie podsumowywać stopień realizacji założonych przeze mnie planów - zapowiedział czwarty rektor PWSZ AS. Rektor zapowiedział rozwój nie tylko nowych kierunków studiów, ale też propozycje studiów podyplomowych i możliwości zdobywania przez mieszkańców regionu uprawnień i certyfikatów. Umiędzynarodowienie rozumie jako współpracę transgraniczną, ale też rozwijanie studiów, w których w coraz większej mierze językiem wykładowym będzie język angielski. Współpraca ze środowiskiem samorządowym i gospodarczym będzie poszerzona o działania skierowane do szkół na terenie naszego miasta i regionu (średnich, a także - tu novum - podstawowych).   
Uczelnię czeka też przygotowanie nowej strategii rozwoju w kontekście m.in. zmian prawnych ostatnich lat.Głos na spotkaniu zabrał również prezydent Wałbrzycha - Roman Szełemej. Włodarz naszego miasta podkreślał wagę uczelni PWSZ w lokalnym środowisku, wyraził nadzieję, że tutejsza kadra naukowa i studenci będą nadal wzorem środowiska znanego z otwartości i niewykluczania inności, a także że wesprą region w kwestii refleksji na temat zmian klimatycznych, które już następują.
Prezydent podkreślił też, że we współczesności nauka i wiedza mierzalna - sprawdzona są szczególnie istotne. Istotne wobec zalewu wieści niewiarygodnych i niesprawdzonych, które wpływają następnie na osądy części społeczeństwa. - Uczelnia powinna promować naukę, powinna promować wiedzę. Fakty i rozwój w oparciu o wiedzę sprawdzalną i powtarzalną oraz merytoryczną - powtarzał prezydent - lekarz.  Wykład inauguracyjny pt. "Epidemia a prawo. Kilka refleksji" wygłosił dr hab. Piotr Szymaniec.Robert Wiszniowski - 28 kwietnia 2020 Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wybrało nowego rektora Uczelni. Funkcję tę - w kadencji 2020-2024 – pełnić będzie prof. dr hab. Robert Wiszniowski. Ukończył on I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk politycznych, w 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce – w subdyscyplinie system polityczny (na podstawie rozprawy habilitacyjnej, pt.: „Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego”). Studiował również marketing międzynarodowy w National University of Ireland, Galway. 4 marca 2015 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.

Od 1993 roku związany jest z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1999 roku z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, a od roku akademickiego 2019/2020 jest zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na stanowisku profesora.

W wałbrzyskiej PWSZ w kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr.

Założył i jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego, a od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wypromował wielu magistrów i doktorów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Recenzent naukowy w procedurach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych. Prowadzi seminaria licencjakie i magisterskie na kierunkach polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na studiach: Bachelor i Master Degree.

W kręgu jego zainteresowań naukowych są takie dziedziny jak teoria i praktyka marketingu politycznego i wyborczego, system polityczny Unii Europejskiej, komunikowanie publiczne i polityczne oraz najnowszy nurt – teoria państwa, a zwłaszcza jego stan i przeobrażenia w rzeczywistości zdominowanej przez procesy globalizacji i europeizacji. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w najnowszych publikacjach z pogranicza dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz zarządzania i ekonomii.

Nowy rektor wałbrzyskiej PWSZ jest autorem wielu pozycji książkowych, kieruje też wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi.Elżbieta Węgrzyn