Trwa rekrutacja do Legii Akademickiej. Przypominamy założenia programu.

Rozpoczął się nabór wniosków do 4. Edycji Legii Akademickiej. Legia Akademicka jest to program realizowany na podstawie porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej, w którym mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów (dziennych i zaocznych), zarówno kobiety, jak i mężczyźni posiadający obywatelstwo polskie.

Program szkolenia

  1. Zajęcia teoretyczne, realizowane w Uczelni i na platformie e-learningowej.
  2. Zajęcia praktyczne w wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie lipiec-wrzesień (uczestnicy otrzymują żołd).

Dodatkowo studenci kierunków Logistyka i BHP, biorący udział w zajęciach praktycznych Legii Akademickiej, mogą po ich zrealizowaniu ubiegać się na tej podstawie o zaliczenie praktyki zawodowej w bieżącym semestrze.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, które zwykle odbywały się w PWSZ w Wałbrzychu, a obecnie z uwagi na pandemię w formie e-lerningowej.
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik może złożyć wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych student otrzymuje uposażenie finansowe.


Jak się zgłosić?

Koordynatorem programu jest mgr Marta Sawicka (e‑mail: msawicka@pwsz.com.pl, tel.: 74 641 92 34, pokój 307, ul. Zamkowa 4).

Studenci zainteresowani przystąpieniem do Legii Akademickiej proszeni są o wypełnienie wniosku i przesłanie podpisanego skanu wniosku na adres e-mailowy: msawicka@pwsz.com.pl do dnia 12.03.2021 r.

Ważne: oryginał wniosku należy jak najszybciej przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4

58-300 Wałbrzych

„Legia Akademicka”


O wcześniejszych naborach:
Wałbrzych: Rusza program przeszkolenia wojskowego
Przygoda życia na poligonie i 2 tys. zł na kontooprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn