9 marca 2018 będzie pamiętnym dniem dla kilkudziesięciu absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, którzy podczas uroczystego spotkania otrzymali dyplomy poświadczające ukończenie przez nich studiów wyższych.

Pożegnali absolwentów

W auli Audytorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc  w obecności grona wykładowców uczelni, a także rodziny i przyjaciół młodzi absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, i wysłuchali wykładu absolutoryjnego prof. Pawła Frącza pt. "Informacja jako zasób medialny".

 - Około 130 absolwentów odebrało dziś dyplomy licencjackie, wśród nich głównie logistyka i BHP, ale też absolwenci kierunku techniki dentystyczne oraz pojedyncze osoby ze studiów magisterskich administracji. Dodatkowo nagrody za wyniki w nauce odebrali ci, którzy na studiach uzyskali najlepsze stopnie - zaznacza Edward Szewczak, rzecznik prasowy PWSZ AS  Wałbrzych.

Nowość na dyplomach

Pierwszy raz w historii uczelni na dyplomie pojawiła się informacja o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia pierwszego stopnia to poziom VI, a studia drugiego stopnia VII. - Od 1 października 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązują nowe zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów, dlatego obecnie pierwszy raz wręczamy dyplomy z nowymi symbolami kwalifikacji na poziomie VI i VII polskiej ramy kwalifikacji zgodne z ramami europejskimi. Symbole te pozwalają ocenić kwalifikacje absolwenta w skali europejskiej stopień jego umiejętności i wiedzy oraz kompetencje. Od tej pory nasze dyplomy będą rozpoznawalne w Unii Europejskiej - wyjaśnia Justyna Jaskólska, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich. 
Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Dyplomy tak oznakowane nie będą wymagały europejskiej nostryfikacji.

Zobacz też:
NOWY ROK AKADEMICKI NA PWSZ AS ROZPOCZĘTY
PIERWSZE CZEPKOWANIE NA PWSZ AS 2017 [FOTO]
ŚWIĘTO PWSZ AS: AULA AUDITORIUM NOVUM MA NOWE IMIĘ

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO Z NOWYM REKTOREM
PWSZ AS ŚWIĘTOWAŁA 17-LECIE POWSTANIAoprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn