Wnioski na oba świadczenia - 500 Plus i "Dobry Start" można już składać elektronicznie, teraz pora na tych, którzy preferują wariant papierowy.


Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 1 sierpnia wnioski w ramach programów: "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeń oraz „Dobry Start” będzie można składać w urzędach gminnych i powiatowych drogą tradycyjną, papierową. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą. Jednocześnie wojewoda przypomina, że od początku lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wniosek o świadczenia na nowy okres świadczeń online.

Do tej pory na Dolnym Śląsku złożono drogą elektroniczną 65 690 wniosków o świadczenie „Dobry Start” oraz 20 130 wniosków w ramach Programu „Rodzina 500 plus”.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie urząd miasta albo gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Dobry Start:

Na Dolnym Śląsku rządowym programem „Dobry Start” objętych może zostać ponad 300 tys. uczniów. Wsparcie może wynieść ponad 100 mln zł.

  • w lipcu wnioski można było składać tylko online przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.
  • wniosek o świadczenia drogą tradycyjną będzie można złożyć od 1 sierpnia. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.
  • im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złoży się wniosek później, wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.
  • wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia "Dobry start" przepadnie.

Rodzina 500 plus:

  • wzór wniosku: obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466), określa sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników.

Uaktualniony wzór wniosku znajduje się na stronie MRPiPS.

  • wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeń powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia (w obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku),
  • złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku,
  • jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Informacja dotycząca przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych  w okresie od 1.04.2016 r. do 30.06.2018 r. w woj. dolnośląskim:

świadczenie wychowawcze 500+  

2016 rok                         

2017 rok                        30.06.2018 rok          
  kwota dotacji(zł) 1 064 649 132,00 1 447 910180,92 681 078 182
  liczba świadczeń 2 145 505 2 904 068 1 364 587
  liczba dzieci (średnia) 238 389 242 006 227 431


Opr. MS
Foto: ilustracyjne