Początek roku szkolnego to w wałbrzyskich szkołach to nie tylko plany lekcji i tworzenie złożeń na nadchodzące dziesięć miesięcy nauki. Dla nauczycieli, którzy przeszli staż i zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, to również podniosła chwila ślubowania.

W tym roku ślubowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Wałbrzychu złożyło 12 nauczycieli, 13 podeszło do egzaminy, jednak nie wszyscy uzyskali pomyślny wynik.

Oto nowi nauczyciele mianowani:
1. Magdalena Bogacz z PSP nr 21,
2. Elżbieta Fret PG nr 6,
3. Izabela Janiszawska z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych,
4. Ewa Kwaśniewska z PG nr 6,
5. Natalia Łagan z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
6. Paweł Miraszewski z ZS nr 5
7. Ewa Musiał z Przedszkola Samorządowego nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi,
8. Eduta Ochudło z PSP nr 30
9. Marzena Prokopowicz z ZSP "Energetyk",
10. Janusz Radziszewski z PSP nr 2
11. Hanna Rychlik z ZSzOI
12. Kamila Samko-Filas z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Elżbieta Węgrzyn