14 września prezydent Wałbrzycha wydał zarządzenie, zgodnie z którym przyznał nagrody pieniężne nauczycielom i dyrektorom wałbrzyskich szkół. Oto lista wyróżnionych pedagogów.

1. Zawodnia Joanna - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 4.
2. Drewnisz Magdalena - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 14.
3. Kochańska Agnieszka - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.
4. Radywoniuk Ilona - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.
5. Cudowska Anna - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5.
6. Pawłowska Ilona - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6.
7. Bujniewicz Beata - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10.
8. Soja Joanna - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15.
9. Tumowska Magdalena - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21.
10. Buczkowska Barbara - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23.
11. Perkowska Anna - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28.
12. Jankojć Grażyna - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37.
13. Kois Magdalena - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.
14. Kiedrowska Maria - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3.
15. Głogowska Joanna - nauczycielka Gminnego Zespołu Szkół Nr 2.
16. Aftyka-Łoda Sylwia - nauczycielka Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
17. Dębowski Szczepan - nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 1.
18. Bachlińska-Kułakowska Natalia - nauczycielka Publicznego Gimnazjum Nr 6.
19. Pokorska Małgorzata - nauczycielka Publicznego Gimnazjum Nr 7.
20. Shyndler Iryna - nauczycielka Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10.
21. Urbaniak Beata - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1.
22. Ilnicka-Janczak Magdalena - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1.
23. Jankowska Anna - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2.
24. Wołodkiewicz Dorota - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2.
25. Rogalska Renata - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 3.
26. Jerczyńska Marzena - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 3.
27. Lipowska Wiesława - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 4.
28. Sarna Wiesława - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 4.
29. Walkowska Zdzisława - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 7.
30. Kaczmarek Agnieszka - nauczycielka Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk".
31. Młyńczyk Marta - nauczycielka Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk".
32. Burdeńska Elżbieta - dyrektorka Przedszkola Samorządowego Nr 14.
33. Spera Jadwiga - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5.
34. Lisowska Barbara - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6.
35. Łuczyński Paweł - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15.
36. Przyślewicz-Chruszcz Marta - dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3.
37. Gratzke Ewa - dyrektorka Publicznego Gimnazjum Nr 6.
38. Citak Oksana - dyrektorka Zespołu Szkół Nr 1.
39. Wróbel Robert - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2.
40. Sęczyk Waldemar - dyrektor Zespołu Szkół Nr 3.
41. Nieć Katarzyna - dyrektorka Zespołu Szkół Nr 7.

oprac. Elżbieta Węgrzyn