Prezydent Wałbrzycha przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Kto został wyróżniony?

Przyznano stypendia prezydenta Miasta Wałbrzycha za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych po klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2018/2019 następującym uczniom:

Zespół Szkół Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące:  1. Rogoża Zuzanna - klasa II
Zespół Szkół Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące 1. Ludwig Katarzyna - klasa II, 2. Tomasik Adrianna - klasa II 3. Kuliński Michał - klasa II.


Stypendium dla uczniów w wysokości: 250,00 zł miesięcznie wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2019/2020 począwszy od września 2019.


oprac. ELW