Do 16 marca młodzi mieszkańcy Boguszowa-Gorc mają czas na przygotowanie prac z "niczego" i udowodnienie, że są EKO. Oto szczegóły.

Dzieci wraz z rodzicami przygotowują prace plastyczne wykonane z użyciem odpadów nadających się do recyklingu.

Mogą to być np. zabawki, biżuteria lub inne przedmioty codziennego użytku.
Do wykonania pracy konkursowej należy użyć jednego z rodzajów odpadów:
• metale i tworzywa sztuczne
• papier
• szkło
• odpady zielone

Prace muszą być zgodne z tematem, czyli przedstawiać możliwości powtórnego wykorzystania odpadów. Praca konkursowa powinna mieć charakter formy przestrzennej nieprzekraczającej wymiarów 60x60x60 cm, ale nie mniejszej niż 10x10x10 cm (długość x szerokość x wysokość), a każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.


Prace plastyczne prosimy dostarczyć w terminie do 16.03.2021 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1. 5.

Prace należy podpisać podając imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.


Szczegółowy regulaminoprac. ELW
UM Boguszów-Gorce