Wałbrzyscy maturzyści z pewnością wybierając kierunek studiów i uczelnię, na której będą studiować, będą się kierowali również prestiżem szkoły wyższej. Od lat niezawodnym wskaźnikiem prestiżu uczelni jest ranking Perspektyw.

W ogłoszonym właśnie najnowszym rankingu Perspektyw na rok 2016 dolnośląskie uczelnie nie tyle błyszczą, co pobłyskują. W rankingu uczelni akademickich króluje Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Politechnika Wrocławska, której zamiejscowy ośrodek dydaktyczny mamy w naszym mieście, znajduje się na 5. miejscu. Najbliższy sercu wielu wałbrzyszan Uniwersytet Wrocławski zajął 7. lokatę. W pierwszej dwudziestce znalazł się jeszcze wrocławski Uniwersytet Medyczny.

W rankingu uczelni niepublicznych dolnośląskie Alma Mater znalazły się poza pierwszą dziesiątką zdominowaną przez uczelnie z Krakowa i Warszawy. Najwyższe lokaty szkół wyższych z naszego regionu to 12. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, 14. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu i 16 ex aequo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu  oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zajęła 28. miejsce.

W rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w pierwszej dwudziestce zabrakło naszej wałbrzyskiej PWSZ im. Angelusa Silesiusa. Najwyższą lokatę z tego typu szkół na Dolnym Śląsku zyskała PWSZ z Legnicy, która ulokowała się na 4. pozycji.

Fot. Elżbieta Węgrzyn