W minioną sobotę w siedzibie wałbrzyskiego Hufca Ziemi Wałbrzyskiej, miał miejsce Dzień Myśli Braterskiej.

Program artystyczny przygotowany został przez druhnę phm. Annę Orzech wraz z 112 Wałbrzyską Drużyną Harcerską "Awaria". Jak mówią harcerze, program ten wywarł ogromne pozytywne wrażenie na oglądających.    

Na widowni, wśród drużynowych, przybocznych, instruktorów Hufca znaleźli się również wiceprezydent Wałbrzycha, druh Zygmunt Nowaczyk (przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa) oraz druh Dariusz Piątek, który reprezentował harcerzy na emigracji, a między innymi specjalnie na tę uroczystość przybył do Wałbrzycha.

Po części artystycznej głos zabrał harcmistrz Piotr Pastuszek, który przywitał wszystkich gości. Następnie druh Zygmunt Nowaczyk w imieniu własnym i prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja złożył życzenia wszystkim harcerkom i harcerzom. Po części oficjalnej spotkania nastąpił czas na pląsy i zabawy kadry hufca. Warto tutaj dodać, że w tych zabawach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich środowisk harcerskich Ziemi Wałbrzyskiej, bardzo miło spędzając ze sobą czas.

Uroczystość zakończyła się wspólnym zawiązaniem kręgu i puszczeniem "Iskry Braterskiej, Harcerskiej Przyjaźni".

W trakcie uroczystości druhna Anna Orzech podziękowała za wsparcie i pomoc w organizacji: 112 Wałbrzyskiej Drużynie Harcerskiej "Awaria", druhnie Elżbiecie Brzyskiej, druhowi Aleksandrowi Orzechowi, druhowi Arturowi Malindze i druhowi Krzysztofowi Brzyskiemu.

Czytaj też:
HARCERZE ŚPIEWALI, ZUCHY TEŻ (ZDJĘCIA)
ZLOT HARCERZY HUFCA ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

Opr. Magdalena Sakowska
Zdjęcia użyczone: Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej (Anetta Chryczyk)