Znamy już zwycięzców tegorocznego konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”. W tym roku w aglomeracji wałbrzyskiej realizowanych będzie 5 projektów, a w powiecie oławskim 3 projekty. Wśród projektów wałbrzyskich największą liczbę punktów zyskał projekt szkoły z Gorc.

Głosowanie zakończone

 - Cieszymy się bardzo z dużego udziału społeczności lokalnej w tym etapie konkursu. Na naszej stronie swój głos oddało ponad 5300 mieszkańców regionu. Ich głos jest bardzo ważny, bo to właśnie oni korzystać będą z efektów pracy organizacji, wolontariuszy i pracowników Toyoty – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem Funduszu Toyoty.

W pierwszym etapie tegorocznego konkursu grantowego wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak współpraca z innymi partnerami czy też liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt. Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów funduszu czyli fabryki Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przyznała punkty poszczególnym inicjatywom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz kreatywność projektu.

Ostatni etap za nami

W ostatnim etapie konkursu od 26 marca do 8 kwietnia mieszkańcy regionu na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl mogli zagłosować na najlepsze pomysły zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Mieszkańcy oceniali między innymi koncepcje zagospodarowania przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach. Każdy oddany głos oznaczał jeden punkt przyznany danemu projektowi. By wyrównać szanse mniejszych i większych gmin do punktacji zaliczanych było maksymalnie pierwszych 100 głosów mieszkańców oddanych na każdy projekt.

Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów konkursu wybranych zostało finalnie 5 projektów z aglomeracji wałbrzyskiej oraz 3 projekty z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 20 tysięcy złotych każdy, co oznacza blisko 160 tysięcy dotacji dla wszystkich zaplanowanych inicjatyw. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a październikiem br. 

Zwycięskie projekty 

 Aglomeracja wałbrzyska

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego, Boguszów Gorce
- projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”
- 275 punktów

projekt - „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”otrzymał największa liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu dedykowanego dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci, na drodze prowadzącej do szkoły i terenu OSiR, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe.

Projekt stworzony przez szkołę zakłada:
- wytyczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na drodze prowadzącej na halę sportową OSiR,
- montaż barierek wzdłuż chodnika przy granicy z działką, na której jest zlokalizowana PSP nr 5,
- montaż dodatkowego oświetlenia, montaż barierek ograniczających przed głównym wejściem do szkoły,
- montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Tadeusza Kościuszki.

Oprócz realizacji tych celów, zaplanowano także inne działania, np. inscenizację potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych oraz udzielenie pierwszej pomocy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Boguszowie-Gorcach przy współpracy z Policją.

Poza tym w planach jest organizacja konkurs plastycznego we współpracy z Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” oraz ekspozycja prac, a także gra terenowa przy współpracy z OSiR Boguszów- Gorce. To nie pierwszy raz, kiedy PSP nr 5 bierze udział w tej akcji.


2. Muzeum Wsi Sudeckiej i Techniki Mikroskopowej, Głuszyca
- projekt „Plenerowe eksperymentarium wodne”
- 265 punktów

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy
- projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych”
- 260 punktów

4. Fundacja Z INNEJ BAJKI, Świdnica
- projekt „Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw na terenie istniejącego placu przy u. Polna Droga”
- 255 punktów

5. OPS Mieroszów
- projekt „Polana pod Czerwoną Skałą”
- 255 punktów

Powiat oławski

1. Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna"
- projekt „Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy”
- 255 punktów

2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji, Chwałowice,
- projekt „Chwałowicka EKOSFERA – jedz zdrowo”
- 230 punktów

3. Sołectwo Łęg, Urząd Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice,
- projekt „Mini siłownia pod kwitnąca wiśnią”
- 225 punktówoprac. ELW