Niedaleko Wałbrzycha przy szkole powstaje basen. Ma być gotowy do końca roku szkolnego.


Firma Pre-Fabrykat Sp. z o. o. jest wykonawcą największej w dotychczasowej historii gminy Świdnica inwestycji pn. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.

W chwili obecnej ukończono betonowanie niecki basenu oraz roboty murowe w części nadziemnej basenu. Zostały zamontowane dźwigary dachu hali basenowej i wykonano pokrycie dachu z blachy trapezowej. Wykonano pokrycia dachów betonowych, trwają prace przy elewacji budynku (docieplenie), montażu stolarki okiennej. Jednocześnie montowane są instalacje wewnętrzne - wodna, kanalizacyjna, technologiczna, wentylacyjna łącznie z montażem central wentylacyjnych oraz montaż kotłów C.O. Pracy jest dużo, ale, jak zapewnia wykonawca, wszystko idzie zgodnie z planem.


Budynek basenu będzie trzybryłowym obiektem, na który składa się parterowa hala pomieszczeń basenowych oraz dwie niższe parterowe części zaplecza hali basenowej przylegające do głównej hali basenowej i istniejącej hali sportowej. Obiekt będzie połączony łącznikiem ze szkołą. W ramach projektu planuje się także wyposażyć pływalnię, wykonać niezbędne zagospodarowanie terenu oraz wybudować wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenis.

Cała infrastruktura zostanie udostępniona innym gminnym placówkom oświatowym (na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum). Wnioskodawcą, inwestorem oraz podmiotem realizującym jest gmina Świdnica. Operatorem infrastruktury będzie Gimnazjum w Witoszowie Dolnym (w zakresie pracowni dydaktycznych i boiska) oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy (w zakresie krytej pływalni).


- Całkowita wartość projektu: 16 883 190,72 zł
- Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2018 r.
- Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020.

Opr. MS
Foto użyczone: urząd gminy Świdnica