Projekt zamknięcia tej placówki oburzył mieszkańców dzielnicy. Władze miasta i urzędnicy podają swoje argumenty - ale rodzice dzieci i związkowcy są przeciw. Na sesji rady miejskiej 25 maja podjęto ostateczną decyzję w sprawie zamknięcia przedszkola.