Na terenie WSSE "Invest-Park" w Wałbrzychu ma się pojawić nowy zakład produkcyjny - czym się będzie zajmował?


Prezydent Wałbrzycha zawiadamia, że na wniosek Grzegorza Płuzińskiego, działającego w imieniu inwestora, czyli Signature Flatbreads (Europe) Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 1, prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcji tortilli, pity oraz pancake'ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ProjektEROB”. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działkach o numerach 118, 119, 72/8, 71/10, 47/8, 47/6 (obręb Poniatów 10) oraz na działce nr 9/18 (obręb Poniatów 9).

Jak informuje urząd miasta, strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 2, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wałbrzycha. On też rozpatrzy uwagi w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu i dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy.

Signature Flatbreads (Europe) Sp. z o.o. ma swoją główną siedzibę we Wrocławiu. Działa w sektorze produkcji pieczywa i wyrobów piekarniczych. Filia polska została założona 10 września 2019. A sama spółka powstała z połączenia firmy angielskiej Honeytop założonej w 1984 roku z dużą hinduską firmą Signature Foods Ltd.


Czytaj też:
WSSE WAŁBRZYCH: ZANIM BĘDZIE NOWA HALA, POWSTANIE WODOCIĄG
WAŁBRZYCH: JAKA FIRMA ZBUDUJE NOWĄ HALĘ PRZY UL. UCZNIOWSKIEJ? (FOTO)
Wałbrzych Toyota: rozbudowa fabryki, zatrudni 500 pracowników (FOTO)
FABRYKA TOYOTY Z PIERWSZYM POLSKIM PREZESEM (FOTO)
Toyota Wałbrzych: rusza produkcja przekładni hybrydowych (FOTO)
TOYOTA: NOWA LINIA PRODUKCYJNA JUŻ ZA KILKA TYGODNI (FOTO)

WAŁBRZYSKA TOYOTA W POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW
WAŁBRZYCH: TOYOTA - BĘDZIE DUŻA ZMIANA W PŁACACH?

WSSE INVEST-PARK: MILIONY NA INWESTYCJE, POŻYCZKI I NOWA HALA (FOTO)
WAŁBRZYCH: POWSTANIE 6 HAL PRZEMYSŁOWYCH, JEDNA U NAS (WIZUALIZACJE)
WAŁBRZYCH: MINISTER JADWIGA EMILEWICZ Z MILIONAMI POŻYCZKI (FOTO)
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA - JAKIE MAJĄ BYĆ ZMIANY?
WAŁBRZYCH: FABRYKA NSK Z CERTYFIKATEM STOP PLASTIK (FOTO)
WAŁBRZYCH TRISTONE: JEDNA HALA OTWARTA, DRUGA W BUDOWIE (FOTO)Opr. MS
Foto: ilustracyjne