Spółka Invest Park Development, działająca w grupie kapitałowej WSSE Invest Park pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Utworzenie „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach" o wartości ponad 17 mln zł. Co tam powstanie?


- Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie Gminy Świebodzice oraz okolicznych gmin – pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego. Projekt ma nowatorski w skali regionu charakter dzięki udostępnianiu dla przedsiębiorców powierzchni z możliwością modułowego dostosowania ich wielkości do potrzeb prowadzonej działalności - informuje spółka.

Obiekt pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy Świebodzice. Realizacja projektu obejmuje:

- budowę hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5.300 m2 w tym 3.900 m2 pow. użytkowej hali oraz 1.400 m2 pomieszczeń administracyjno-usługowych;
- budowę placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingów, chodników;
- budowę zewnętrznych instalacji (w granicach działki inwestora) en. elektrycznej kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej;
- ogrodzenie działki;
- urządzenie terenów zielonych.Dofinansowanie pozyskano w ramach RPO WD 2014-2020 – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wartość projektu ogółem: 17 313 843,43 zł. Wkład Unii - dofinansowanie: 8 776 359,04 zł. Planowana data zakończenia realizacji inwestycji: 30 sierpnia 2021 r.

U nas również będzie hala:
WAŁBRZYCH: POWSTANIE 6 HAL PRZEMYSŁOWYCH, JEDNA U NAS (WIZUALIZACJE)

Opr. MS
Foto użyczone: Invest Park Development