Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór na dwa programy związane z pracami interwencyjnymi. Kto uprawniony, jakie szczegóły?


Dla młodych

Pierwszy z programów to „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (VI)". W jego ramach urząd zaprasza pracodawców do
 organizacji prac interwencyjnych dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotni.

Nabór trwać będzie od 4.05.2022 r. do 16.05.2022 r. z możliwością wcześniejszego zamknięcia. Urzędnicy zachęcają
, aby przed złożeniem wniosku umówić się na indywidualne konsultacje z zakresu prawidłowości jego wypełnienia. Konsultacje wypełnionych wniosków będą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z pracownikiem urzędu (tel. 74/84-07-367, 368).

Wysokość refundacji to: 1 240,80 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 
Prace interwencyjne będą organizowane na okres 9 miesięcy. Wnioskowana przez pracodawcę liczba miejsc nie może być większa niż 2 osoby w obecnym naborze. Druki oraz warunki naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dostępne są na stronie internetowej. Szczegółowych informacji na temat organizacji prac interwencyjnych udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.


I dla wszystkich

Również od dziś Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców do organizacji prac interwencyjnych dla zarejestrowanych bezrobotnych bez wyszczególniania kategorii. Nabór trwać będzie od 4.05.2022 r. do 31.05.2022 r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia lub wydłużenia. Wysokość refundacji to również 1 240,80 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Prace interwencyjne będą organizowane na okres 9 miesięcy, a wnioskowana liczba miejsc nie może być wyższa niż 2 osoby w obecnym naborze.

Maksymalny okres trwania refundacji to 6 miesięcy, ale jest warunek. Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy w trakcie trwania prac interwencyjnych oraz utrzymanie jej zatrudnienia przez okres dalszych 3 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.


Czytaj też:
Wraca zasadnicza służba wojskowa. Jest dobrowolna, a ile można zarobić?


Opr. MS
Zdjęcie ilustracyjne