7 stycznia 2020 roku obowiązują nowe, ujednolicone dla wszystkich urzędów skarbowych godziny obsługi podatnika.

Przyjmowanie klientów w urzędach skarbowych województwa dolnośląskiego odbywać się będzie w następujących godzinach:
•             poniedziałek: 8.00 – 18.00
•             od wtorku do piątku: 8.00 – 15.00

Godziny pracy urzędu nie zmieniły się. Podatnik może być obsłużony w ramach np. otrzymanego wezwania w poszczególnych referatach, działach urzędu skarbowego w godzinach pracy urzędu.


fot. Elżbieta Węgrzyn