Jak zawiadamia NSZZ "Solidarność" regionu dolnośląskiego, negocjacje płacowe w Toyocie zakończyły się korzystnie dla pracowników.


Oficjalnie porozumienie ma być podpisane w tym tygodniu, jednak już teraz przedstawiciele “Solidarności” mówią o bardzo dobrych uzgodnieniach satysfakcjonujących pracowników. W myśl porozumienia podwyżki płac wyniosą od 300 do 320 zł brutto, w zależności od stanowisk pracy. Wzrośnie również premia frekwencyjna, a za pracę w godzinach nocnych pracownicy Toyoty otrzymają wyższą stawkę niż przewiduje kodeks pracy.

Przewodniczący NSZZ “Solidarność” w wałbrzyskiej Toyocie Sławomir Bielakiewicz zauważył, że wpływ na owocny wynik rozmów ma z pewnością sytuacja na rynku pracy, a w szczególności w branży motoryzacyjnej. Ponadto udało się wynegocjować nowy regulamin pracy oraz podpisać nowe porozumienie o współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. W negocjacjach brały udział wszystkie organizacje związkowe z wałbrzyskiej i jelczańskiej Toyoty.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn