Poszukiwani do pracy w wałbrzyskich i regionalnych instytucjach: podinspektor, inspektor, księgowy, zastępca dyrektora, inżynier, medycy, pracownik prosektorium...


Urząd Miejski

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora – 1 etat w Referacie Ochrony Środowiska, w Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania: posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: gospodarka odpadami, ochrona środowiska lub zbliżone związane ze środowiskiem naturalnym.

Kandydat musi spełniać następujące dodatkowe wymagania (między innymi):
1. posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
2. posiadać praktyczną znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na tym stanowisku,
3. posiadać znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
4. posiadać umiejętność dobrej organizacji czasu pracy i samodzielność w wykonywaniu obowiązków, łatwego nawiązywania kontaktów, być komunikatywnym, obowiązkowym i rzetelnym,
5. posiadać umiejętność pracy z systemami GIS, umiejętność argumentacji i negocjowania, otwartość na wdrażanie nowych rozwiązań i poszukiwania rozwiązania problemów, stale dążyć do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
6. posiadać umiejętność poprawnego przygotowywania pism.


Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 10 sierpnia 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” – Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Wałbrzych ogłasza nabór na stanowisko – specjalista ds. księgowości i płac. Rodzaj umowy - umowa na czas nieokreślony, po miesięcznym okresie próbnym. Wymiar czasu pracy – 8 godziny dziennie (1 etat). Ilość wolnych stanowisk - 1. Planowany termin rozpoczęcia pracy – 01.09.2020 roku.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- 5 lat stażu pracy w księgowości.

Wymagania dodatkowe (między innymi):
- kompleksowa wiedza z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasad wynagradzania pracowników
- umiejętność obsługi programów księgowych i płacowych (mile widziana znajomość programu Symfonia), oraz pakietów biurowy MS Office.

Oferty z dopiskiem „oferta pracy – specjalista ds. księgowości /płac ” należy składać lub przesłać w terminie do 17 sierpnia do godz. 15:00 w biurze Zakładu Aktywności zawodowej „Victoria”, 1- go Maja 112.


Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wymagania niezbędne dla kandydata:
1. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku (specjalności) geodezja,
2. doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy w administracji,
3. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282);
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. dobra znajomość przepisów:
1) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
2) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
3) ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości;
4) ustawy o księgach wieczystych i hipotece
5) ustawy o drogach publicznych
6) ustawy o samorządzie powiatowym
7) ustawy Kodeks cywilny
8) ustawy o dostępie do informacji publicznej
9) ustawy o ochronie danych osobowych
10) rozporządzenia w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom
samorządu terytorialnego
2. umiejętność obsługi programów biurowych Word, Excel.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezjii Kartografii w terminie do 11 sierpnia 2020 roku do godz. 16.30.


Starostwo Powiatowe poszukuje też:

Do pracy poszukuje również Specjalistyczny Szpital im. A. SokołowskiegoSzpital poszukuje również lekarzy pediatrów, chirurgów i anestezjologów. Informacja pod numerem 601 259 903.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Tu do pracy poszukiwani:

Pielęgniarka dyplomowana - Ekipa Wyjazdowa Jelenia Góra [aktualne od 29.01.2020 do 31.12.2020].
Pielęgniarka dyplomowana - Ekipa wyjazdowa Kłodzko [aktualne od 29.01.2020 do 31.12.2020].
Młodszy asystent (diagnosta laboratoryjny) [aktualne od 29.01.2020 do 31.12.2020].
Technik analityki medycznej [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020]
Asystent (diagnosta laboratoryjny) [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020].
Technik farmaceutyczny [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020].
Pielęgniarka dyplomowana [aktualne od 07.01.2020 do 31.12.2020].
Lekarz - Dział Dawców i Pobierania [aktualne].

Szczegóły na stronach Centrum. Kontakt: 74 664 63 19 (sekretariat).


Firma Budimex S. A. w związku z budową obwodnicy poszukuje osób na stanowisko:

Inżynier Budowy Dróg (Dział Techniczny)
Miejsce pracy: Wałbrzych

Do Twoich zadań należeć będzie:

  • przygotowywanie przedmiarów robót,
  • prowadzenie uzgodnień projektowych,
  • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,
  • prowadzenie dystrybucji dokumentacji,
  • przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców oraz danych do umów z podwykonawcami,
  • sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym.

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego budowlanego (specjalizacja: drogi) 
  • doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • pasji oraz prawdziwego zainteresowania branżą.

Szczegóły na profilu społecznościowym firmy.


Czytaj też:
GRUPA REMONTOWO BUDOWLANA CZEKA NA KIEROWNIKA - ZGŁOŚ SIĘ
WAŁBRZYCH I REGION: W ZAMKU, SZTOLNIACH, TEATRZE... ŻOŁNIERZE
Jak zostaniesz żołnierzem - to co będziesz z tego miał?
Wałbrzych i region: straciłeś pracę lub firmę? Idź do rezerwy...
Wałbrzych: chcesz zarabiać 4000 na rękę? Czekają na Ciebie
WAŁBRZYCH I POWIAT: POSZUKIWANI NAUCZYCIELE, ALE NIE TYLKO
Opr. MS
Foto: ilustracyjne