Po kilkumiesięcznej przerwie coś drgnęło i urząd miasta w Wałbrzychu ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy. Kogo szukają?


Strażnik miejski

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w straży miejskiej.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. posiadać co najmniej 2-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe

wymagania (między innymi):
1. doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
2. umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
3. obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
4. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.Inspektor od środowiska


Urząd Miejski w Wałbrzychu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora – jeden etat w Referacie Ochrony Środowiska, w Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

- posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: gospodarka odpadami, ochrona środowiska lub zbliżone związane ze środowiskiem naturalnym;
- posiadać co najmniej 3-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe

wymagania (między innymi):

1. posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
2. posiadać praktyczną znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na stanowisku, w szczególności odpowiednich aktów prawnych,
3. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,
4. posiadać umiejętność pracy z systemami GIS,
5. posiadać umiejętność poprawnego przygotowywania pism.


Windykator

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Windykacji.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. posiadać wykształcenie wyższe administracyjne,
2. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1. specjalistyczna wiedza z zakresu egzekucji administracyjnej,
2. doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
3. dobra znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego,
4. umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
5. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.Podinspektor

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa
w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
- posiadać wykształcenie wyższe administracyjne,
- posiadać co najmniej 3-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe
wymagania (między innymi):
1. posiadać dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, o Krajowym Rejestrze Sądowym,
2. posiadać znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
3. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.

Dokumenty na wszystkie nabory należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 13 lipca 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.


Ostatnio poszukują u nas: