Na rynku pracy nie jest jeszcze tak źle, skoro tylko nasz urząd miasta poszukuje osób na siedem etatów - a inne instytucje, o czym pisaliśmy wcześniej, też. Kto potrzebny?


Inspektor w Biurze Promocji Miasta - 1 etat

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

• posiadać wykształcenie wyższe o kierunku: grafika warsztatowa lub pokrewne
• posiadać co najmniej 2 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku grafika komputerowego lub pokrewnym.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania (między innymi):
• posiadać umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na tym stanowisku pracy
• posiadać umiejętności obsługi programów graficznych, w tym Photoshop CC, IlustratorCC, AdobePremiere CC, AfterEffects CC,
• posiadać doświadczenie w realizacji projektów graficznych na potrzeby kampanii BTLoraz ATL,
• a także doświadczenie w przygotowaniu materiałów do druku (dtp).


Termin składania ofert 28.10.2020.Podinspektor w Biurze Promocji Miasta - 1 etat

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

• posiadać wykształcenie wyższe, po kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations, psychologia lub socjologia.
• posiadać co najmniej udokumentowany 2 letni staż pracy w obsłudze mediów społecznościowych.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania (między innymi):

• posiadać umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na tym stanowisku pracy.
• posiadać potwierdzone umiejętności obsługi komercyjnych lub instytucjonalnych mediów społecznościowych, w tym Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, You Tube,
• posiadać doświadczenie w prowadzeniu strategii i kampanii w social mediach,
• znajomość narzędzi analitycznych właściwych dla social mediów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Termin składania ofert 28.10.2020.Inspektor w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych - 1 etat

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1. posiadać wykształcenie wyższe administracyjne.
2. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy w jednostkach samorządowych.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania (między innymi):

1. Posiadać znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o finansach publicznych,
2. Posiadać doświadczenie w sporządzaniu uchwał i zarządzeń,
3. Posiadać umiejętność interpretacji i stosowania aktów normatywnych,
4. Posiadać doświadczenie w obsłudze klienta,
5. Posiadać umiejętność pracy w zespole, charakteryzować się punktualnością i terminowością.


Termin składania ofert 23.10.2020.Podinspektor w Biurze Komunikacji

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

- posiadać wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne.
- posiadać co najmniej 3-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania (między innymi):

1. posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
2. posiadać praktyczną znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na stanowisku.
3. posiadać znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.
4. i znajomość i umiejętność obsługi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).


Termin składania ofert 21.10.2020
.


Referent w Biurze Komunikacji

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

- posiadać wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne.
- posiadać co najmniej 2-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania (między innymi):

1. posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
2. posiadać praktyczną znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na stanowisku.
3. posiadać znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.
4. i znajomość i umiejętność obsługi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Termin składania ofert 21.10.2020.Podinspektor - 1 etat w Urzędzie Stanu Cywilnego

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

- posiadać wykształcenie wyższe;
- posiadać co najmniej 3-letni staż pracy.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

- posiadać umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy;
- obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw;
- profesjonalizm w wypowiadaniu się na piśmie;
- zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
- Mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz umiejętność obsługi oprogramowania „Źródło”.


Termin składania ofert 21.10.2020.Starszy specjalista - samodzielne stanowisko ds BHP - 1 etat

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

a) posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
b) posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służ-by bhp
c) posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń wewnątrzzakładowych w zakresie BHP.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1. posiadać znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami.
2. posiadać znajomość ustawy kodeks pracy w zakresie BHP i aktów wykonawczych 3.posiadać umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
4. mile widziane doświadczenie pracy w organach administracji państwowej lub samorządowej związanej bezpośrednio ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. posiadać znajomość normy ISO 45001.

Termin składania ofert 19.10.2020.


Wybrani kandydaci zatrudnieni zostaną w urzędzie miejskim w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym zgodnie z terminami podanymi powyżej na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6,58-300 Wałbrzych. Czynne od 7.30 do 15.30.


Czytaj też:
WAŁBRZYCH, SZCZAWNO, BOGUSZÓW: POSZUKIWANI KIEROWNICY I INNI
WAŁBRZYCH, POWIAT: ILU JEST BEZROBOTNYCH, ILE OFERT PRACY?


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn