Pierwszy w tym roku nabór na stanowisko urzędnicze w wałbrzyskim Ratuszu dotyczy Biura Finansowego. Aplikacje można składać do 8 stycznia.

Kandydat ubiegający się o stanowisko inspektora w Biurze Finansowym musi spełniać niezbędne wymagania:
– posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne,
– posiadać minimum 3 letni staż pracy (w tym 2 letni staż pracy w księgowości budżetowej),

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji i stosowania odpowiednich aktów normatywnych oraz przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań w tym: - ustawy o rachunkowości; - o finansach publicznych; oraz rozporządzeń szczegółowych Ministra Finansów;
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych w szczególności OpenOffice - arkusz kalkulacyjny. 
- doświadczenie w pracy z zakresie obsługi finansowo – księgowej, 
- umiejętność pracy w zespole,
- obowiązkowość, terminowość, dokładność w działaniu.

Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, list motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy oraz o wrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w czasie rekrutacji, oświadczenie i niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych należy złożyć do 8 stycznia na adres BOK, ul. Sienkiewicza 6 w Wałbrzychu.


UM Wałbrzych
fot. Elżbieta Węgrzyn