Szukasz nowej pracy? Wałbrzyski magistrat, spółki, różne instytucje i szpital poszukują kandydatów - można zostać urzędnikiem, kolejarzem, asystentką dyrektora...


Urząd miejski w Wałbrzychu poszukuje osób na:

- Stanowisko inspektora - 1 etat w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego

Miejsce pracy Urząd Miejski w Wałbrzychu
Termin składania ofert 20.10.2021 do godz. 23:59

- Stanowisko podinspektora - 1 etat w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Miejsce pracy Urząd Miejski w Wałbrzychu
Termin składania ofert 20.10.2021 do godz. 23:59

- Stanowisko: podinspektora - 1 etat w Biurze Inwestycji

Miejsce pracy Urząd Miejski w Wałbrzychu
Termin składania ofert 12.10.2021 do godz. 23:59

- Stanowisko inspektora - 1 etat w Biurze Inwestycji
Miejsce pracy Urząd Miejski w Wałbrzychu
Termin składania ofert 12.10.2021 do godz. 23:59

- Stanowisko strażnika Straży Miejskiej - aplikant, 5 etatów
Miejsce pracy Straż Miejska w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Termin składania ofert 12.10.2021 do godz. 23:59.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem, jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych.


Stara Kopalnia poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego.
Oferty można nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 13.10.2021r. - decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.

ZUS Oddział w Wałbrzychu poszukuje pracownika na stanowisko do spraw przyznawania i wypłat zasiłkówDokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny na stronie urzędu. Termin składania ofert: 14.10.2021 r.

Grupy specjalistów do pracy w wałbrzyskim oddziale poszukują PKP Polskie Linie Kolejowe - to diagnosta do spraw energetyki, kontroler do spraw drogowych, inspektor diagnosta do spraw budynków i budowli oraz diagnosta do spraw nawierzchni i podtorza. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 14.10.2021 przez formularz aplikacyjny na stronie spółki.

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego zamierza zatrudnić w najbliższym czasie: asystentkę dyrektora, diagnostę laboratoryjnego do pracy w pracowni mikrobiologii oraz dezynfektora. CV również można składać przez stronę internetową placówki do 25 października.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu poszukuje kandydata na stanowisko referenta w wydziale administracyjno-gospodarczym PUP. Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,
ul. Ogrodowa 5b 58-306 Wałbrzych (sekretariat, pok. 110) w terminie do 22.10.2021 r.

Polski Związek Działkowców - Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju poszukuje księgowego. Umowa o pracę na czas nieokreślony, ogłoszenie aktualne do 15 października 2021 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu poszukuje chętnych na stanowiska:

- Lekarz badający i kwalifikujący dawców do oddania krwi - Dział Dawców i Pobierania [aktualne do 31.12.2021]
- Pielęgniarka dyplomowana - Ekipy wyjazdowe [aktualne do 31.12.2021]
- Pielęgniarka dyplomowana - Dział dawców i pobierania [aktualne do 31.12.2021]
- Technik farmaceutyczny [aktualne do 31.12.2021].

Technikum TEB Edukacja poszukuje nauczyciela języka angielskiego na 11 godzin tygodniowo. Termin składania dokumentów - 31 października 2021. Kontakt  502 234 459.

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Wałbrzychu poszukuje pracownika do biblioteki szkolnej. Wymiar godzin - 35 tygodniowo. Termin składania dokumentów - 29 października 2021.


Czytaj też:
CBA SZUKA PRZYSZŁYCH AGENTÓW NA TARGACH PRACY


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn