Ponad 150 mieszkańców wróciło na rynek pracy dzięki uczestnictwu w projekcie „Aktywni razem” - realizowanemu przez MOPS oraz Gminę Wałbrzych. Wałbrzyszanie zyskali wiele nowych umiejętności, które zaprocentują w życiu, a rekrutacja do następnego programu wkrótce.

Za nami uroczyste podsumowanie projektu "Aktywni razem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w czwartek, 25 kwietnia 2019 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


Wrócili na rynek pracy
 
- Projekt aktywizacji zawodowej realizowany był od 1 października 2017 r. do 31 marca 2019 r., w trzech turach i był skierowany do 177 osób w wieku produkcyjnym, 154 osoby ukończyły program zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Dotarto do bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W grupie tej znalazło się 81 kobiet, 96 mężczyzn, w tym aż 61 osób niepełnosprawnych - wylicza Krzysztof Czaja, zastępca dyrektora MOPS w Wałbrzychu.
Celem projektu było wsparcie uczestników i przywrócenie im zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy po odbytym 3 miesięcznym stażu zawodowym, poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno – zawodową. Przeprowadzenie tak dużego projektu było dla wałbrzyskiej instytucji wyzwaniem, w jego realizacji brało udział około 40 pracowników socjalnych, którzy podpisywali z uczestnikami indywidualne kontrakty. - Większość zajęć odbywało się w Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Grota Roweckiego, przy doborze zajęć kierowano się indywidualnymi potrzebami osób w nich uczestniczących. Przykładowo, 7 osób podjęło przerwaną naukę i uzupełniło wykształcenie, osoby niepełnosprawne mogły liczyć na zajęcia usprawniające, osoby wracające na rynek pracy korzystały z kursów zawodowych oraz warsztatów poprawy wizerunku - wyliczają pracownicy MOPS, którzy wzięli udział w tym szeroko zakrojonym projekcie. 


Każdy zyskał

Uczestnicy projektu zyskiwali skrojone na ich potrzeby plany działania, mogli korzystać z pomocy prawnej i psychologicznej, spotykali się w grupach samopomocowych, zdobywali motywację i nowe kompetencje dzięki którym łatwiej im było wrócić na rynek pracy. Dodatkowo, byli oni objęci ubezpieczeniem społecznym oraz od NWW, mieli zapewnione bezpłatne przejazdy oraz posiłki. Po zakończeniu kursów każdy z uczestników był kierowany na 3-miesięczny staż zawodowy w wałbrzyskich firmach prywatnych oraz instytucjach miejskich. Na 108 osób 87 staż ukończyła. Wielu z uczestników programu trafiło na pracodawców, którzy po okresie stażu zatrudnili ich na dłużej. - Dołączyliśmy do programu i trafiły do nas trzy stażystki, które po zakończeniu staży pracują u nas w dziale technicznym - dwie panie w Śródmieściu, a jedna na Piaskowej Górze. To był dobry pomysł, by do tego programu przystąpić, dlatego nie wykluczamy, że weźmiemy udział w kolejnych tego typu inicjatywach - mówi Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami. Wielu uczestników programu znalazło zatrudnienie w firmach ochrony, w handlu i usługach. Poza biblioteką, na nowych pracowników czekały też m.in. ZDKiUM, ZAZ Victoria, WPWiK, a także przedszkola i żłobki. 
- Doceniłam siebie i zdecydowałam się wrócić do szkoły, co przewróciło moje życie do góry nogami - mówi jedna z uczestniczek programu. Dziś pracuje i otworzyła się na ludzi, inni chwalą m.in. to, że zyskali samodzielność, pewność siebie, uwierzyli w siebie i chcą się dalej uczyć. - Mam do państwa wielki szacunek i szczerze zazdroszczę niektórych warsztatów, np. z autoprezentacji. Tej zdobytej właśnie wiedzy nikt państwu nie zabierze - mówiła obecna na podsumowaniu projektu zastępca prezydenta Sylwia Bielawska. Dzięki programowi wielu wałbrzyszan uzyskało nowe kwalifikacje, m.in. uprawnienia opiekuna osób starszych, kurs elektryków, obsługi kasy fiskalnej, wózków widłowych i wiele innych.


Będzie kolejny program 
 
Podczas spotkania wręczono zostaną certyfikaty najbardziej zaangażowanym uczestnikom projektu i osobom zaangażowanych w jego realizację, m.in. spośród pracodawców. Wartość projektu to 1 931 760 zł, w tym wkład własny gminy 300 tys. zł.
A już wkrótce rusza kolejny, podobny projekt - "Aktywny start". Rekrutację do niego prowadzić będą pracownicy socjalni, a działania w jego ramach mają się rozpocząć w czerwcu. Wartość nowego projektu to ponad 1,7 mln zł, w tym 263 tys. zł wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

Inne inicjatywy MOPS:
Wałbrzych: Twoje dziecko piło? Brało? Zgłoś je do programu
Wałbrzych: żeby kobiety były bezpieczniejsze (FOTO)


Polecamy też:
BIEGUN NIEDOSTATKU PRZENIESIONY?
WAŁBRZYCH: MIESZKAŃCY LEPIEJ SYTUOWANI? BARDZIEJ SAMODZIELNI?

WAŁBRZYCH: GDZIE NAJWIĘCEJ NIEDOSTATKU, A GDZIE NAJMNIEJ?
WAŁBRZYSZANOM ŻYJE SIĘ LEPIEJ?
NOWY MOPS WŁĄCZY SIĘ DO SYSTEMU
PROGRAM 500 PLUS W MIEŚCIE I POWIECIE
WYŻSZE ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH I PRACA DLA OPIEKUNÓW
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO; KOGO WYRÓŻNIONO W WAŁBRZYCHU?

O budynkach MOPS:
MIESZKANIA W WAŁBRZYCHU: KOMUNALNE I GDZIE SOCJALNE?

NOWA SIEDZIBA MOPS-U OFICJALNIE OTWARTA
NOWY MOPS WŁĄCZY SIĘ DO SYSTEMU
WAŁBRZYCH: MOPS DO PRZEPROWADZKI. KIEDY CZYNNY NOWY BOK?
tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn