Można zmienić swoje życie i zostać bohaterem w swoim mieście. Trzeba tylko stanąć na czele wałbrzyskiego Aqua Zdroju i mieć wizję jego rozwoju... która się spełni.

Rada nadzorcza wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o. w Wałbrzychu ogłosiła konkurs na prezesa zarządu spółki. Przed kandydatem na to stanowisko postawiono szereg wymagań koniecznych, jak posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i  posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Jest też kilkanaście pożądanych wymagań, które podobnie jak wymogi konieczne trzeba potwierdzić stosownymi dokumentami. Poza nimi, osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna mieć przygotowaną opracowaną na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju spółki do końca 2023 roku.


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 15, zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte na posiedzeniu rady nadzorczej w sierpniu. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie spółki do 28 sierpnia 2020, a do 1 września 2020 r. prezes zarządu spółki zostanie wybrany przez radę nadzorczą w tajnym głosowaniu. Następnie rada podejmuje uchwałę o powołaniu prezesa.

Nowy prezes stanie przed nie lada wyzwaniem - Wałbrzych: prezydent o spółkach, Aqua-Zdrój na krawędzi?


O zmianach kadrowych w Aqua Zdroju pisaliśmy:
Wałbrzych: Piotr Rachwalski żegna się z Aqua Zdrojem. Dlaczego?

Wałbrzych: Aqua Zdrój ma nowego prezesa


Kto jeszcze poszukuje prezesa? - WSSE Wałbrzych: prezes i wiceprezesi poszukiwani

oprac. ELW
fot. R. Burdek