W maju na konta emerytów wpłynie więcej środków. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. "13. emerytury". Wałbrzyski ZUS szacuje, że wypłaci ją blisko 247 000 świadczeniobiorcom.

O 13 emeryturę nie trzeba składać wniosku

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. Jego wysokość to 1100 zł brutto, przy czy wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł. Inaczej będzie tylko w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko). Przysługuje wtedy jedno świadczenie pieniężne podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

- To dobra informacja dla prawie 250 tysięcy emerytów i rencistów mieszkających na terenie działania wałbrzyskiego oddziału ZUS. 13-stka zostanie przez nas naliczona automatycznie dla każdej osobie, której się należy, więc nie trzeba robić zupełnie nic tylko poczekać na majowy przekaz – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik pasowy ZUS na Dolnym Śląsku. W szczególnej sytuacji są osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Te przysługujące za maj będą wypłacone w czerwcu, więc jednorazowe świadczenia pieniężne towarzyszące tym świadczeniom także zostaną przekazane w czerwcu.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę” wypłaci ZUS.


Kto jest uprawniony do 13.?

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

- emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe,

- renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

- renty szkoleniowej,

- renty socjalnej,

- renty rodzinnej,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

13. emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie, których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 30 kwietnia 2019 r.

Zobacz też:
Wałbrzych: Mamy czwórki dzieci składają wnioski emerytalne
Wałbrzych: Jeden emeryt ma na kawior, drugi nie ma na chleb
ZUS Wałbrzych: nasze emerytury w liczbach (stare i nowe)
Grosze, czy tysiące? Z listu z ZUS poznamy wysokość emerytury


ZUS Dolny Śląsk
oprac. ELW
fot. ilustracyjne