Jak wygląda monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na Dolnym Śląsku, a jakie zawody należą do najbardziej poszukiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu? Są zaskakujące różnice... A ile można zarobić?


Jak informuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest źródłem danych zarówno o poziomie popytu, jak i podaży na rynku pracy. Podstawowym źródłem informacji odnośnie bezrobotnych i ofert pracy według zawodów i specjalności są dane gromadzone w systemie Syriusz przez powiatowe urzędy pracy.

Najnowszy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim:

Zawód maksymalnie deficytowy:

Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
Choreografowie i tancerze

Zawód deficytowy:

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Administratorzy systemów komputerowych
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Optometryści
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Sekretarze prawni
Kierownicy do spraw finansowych
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Magazynierzy i pokrewni
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Urzędnicy do spraw podatków
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Mechanicy rowerów i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Inżynierowie budownictwa
Listonosze i pokrewni
Przedstawiciele handlowi
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Spedytorzy i pokrewni
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Opiekunowie dziecięcy
Sortowacze odpadów
Ratownicy medyczni
Inżynierowie elektronicy
Operatorzy maszyn do szycia
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Pracownicy służb technicznych żeglugi
Operatorzy wprowadzania danych


Zawód zrównoważony:

Lakiernicy
Wydawcy posiłków
Elektrycy budowlani i pokrewni


Zawód nadwyżkowy:


Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Technicy analityki medycznej
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Praczki ręczne i prasowacze
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Monterzy budownictwa wodnego


Zawód maksymalnie nadwyżkowy:

Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
Maszyniści kolejowi i metra
Sadownicy


A jak to wygląda w naszym mieście i powiecie?


W ostatnich 2 tygodniach Powiatowy Urząd Pracy poszukiwał (ogłoszenia wciąż aktualne):

- w Wałbrzychu: starszej księgowej do spraw płac (wynagrodzenie brutto od 2900 zł - podstawa), dwóch pracowników gospodarczych (od 2250 i 2500 zł), stolarza (od 3000 zł) i pomocnika stolarza (od 2500 zł), dwóch mechaników samochodowych (od 3000 zł i od 4000 zł) i pomocnika takiego mechanika (od 2250 zł), placowego (od 2250 zł), pracownika zakładu mechanicznego (od 3000 zł), blacharza (od 4000 zł), lakiernika (od 4000 zł), montera mebli (
2500 - 3500 zł plus premia motywacyjna), operatora urządzeń przemysłu ceramicznego (od 2250 zł), kasjera-sprzedawcy (17 zł za godzinę), montera urządzeń sanitarnych (15,5 zł za godzinę) i opiekuna nocnego w schronisku młodzieżowym.

- w Boguszowie-Gorcach: kierowcy kategorii B (od 3000 zł) i robotnika gospodarczego (od 2500 zł).

- w Szczawnie-Zdroju: pracownika pomocniczego obsługi hotelowej (od 2250 zł).

- w Sokołowsku: pomocy kuchennej (17 zł za godzinę).

A wcześniej poszukiwano w Wałbrzychu: modelarza-lakiernika, magazyniera, operatora mini-koparki, specjalisty do spraw sprzedaży, frezera, recepcjonisty hotelowego, operatora maszyn, stolarza, elektryka, managera projektów i referenta do spraw magazynowych. W sumie wałbrzyski PUP ma obecnie 99 propozycji zawierających 387 miejsc pracy.

Polecamy też:
Wałbrzych i powiat: kto najbardziej poszukiwany do pracy? (LISTA)

Czytaj też:
WAŁBRZYCH I POWIAT: KOGO POSZUKUJĄ DO PRACY? SĄ NIESPODZIANKI
NOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I JAKICH ZAWODÓW BRAK W WAŁBRZYCHU?


Opr. MS
Foto: ilustracyjne