Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła 8 lipca 2016 z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwem Finansowym „Silesia” umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. posiadanych dotąd przez JSW. To pierwszy krok finalizacji transakcji, kolejnym jest płatność zaliczki - do 13 lipca.

Podpisana umowa dotyczy sprzedaży niemal 93% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych  Victoria przez Jastrzębską Spółkę Węglową inwestorom związanym ze Skarbem Państwa: Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwu Finansowemu „Silesia”. Cenę sprzedaży akcji WZK Victoria ustalono na 350 mln złotych.

Na podstawie umowy przedwstępnej strony zadeklarowały, że zaliczka w wysokości 200 mln złotych będzie wpłacona do 13 lipca 2016 r. JSW zaznacza jednocześnie, że jeśli inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji, to wałbrzyska Victoria wróci do Grupy Kapitałowej JSW.