Pracownikom obecnie trudno jest oficjalnie dowiedzieć się, czy są sprawiedliwie wynagradzani, a firmy wciąż masowo nie publikują widełek płacowych w ofertach pracy. Dyskutowana na poziomie UE dyrektywa, mająca zmniejszać lukę płacową i narzucająca częściową jawność płac, może to zmienić.