Zaroiło się od ofert pracy w placówkach związanych z kulturą, rekreacją i turystyką - i nie tylko. Nie wszystkie na sezon.


Muzeum kompleksu podziemnego "Włodarz" pilnie zatrudni przewodników, asystentów przewodnika, kasjerów, stróży i pracowników gospodarczych w obiekcie turystycznym "Włodarz" w Jugowicach. Więcej informacji pod numerem 510 144 145.


Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko: kasjer kasy biletowej. Do podstawowych zadań kasjera należy sprzedaż biletów wstępu i pamiątek oraz codzienne sporządzanie raportów sprzedaży.

Wymagania:

 • Wykształcenie - średnie; 
 • Obsługa komputera;

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania proszone są o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 31.05.2018 r. do godz. 12:00. Dokumenty należy przesyłać klikając bezpośrednio na adres: stuchly@ksiaz.walbrzych.pl koniecznie w tytule wpisując „Kasjer kasy biletowej". Spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane wyższe wykształcenie, kierunek: pedagogika, socjologia, politologia psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku), wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zakończone do dnia 31.12.2013 roku) lub studia ukończone na kierunku praca socjalna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Termin składania ofert upływa 31.05.2018 r.

           
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zatrudni pracownika na samodzielne stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej i kadr - pełny etat. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:

 • prowadzenie kancelarii teatru,
 • realizacja polityki kadrowej teatru,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań okresowych w zakresie kompetencji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, najlepiej potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem w zakresie znajomości edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych,
 • praktyczna znajomość informatycznych programów kadrowo-płacowych,
 • znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

Praca w systemie jednozmianowym, osiem godzin dziennie w siedzibie teatru, począwszy od 1 września 2018 roku.

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych należy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16 do 13 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie z informacją: „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”. W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji teatr skontaktuje się mailowo lub telefonicznie tylko z wybranymi osobami.

OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zatrudni ratowników wodnych z aktualnym zaświadczeniem KPP na kąpielisko miejskie na okres od 15.06.2018 r. do 02.09.2018 r. a także na dłużej do Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Osoby zainteresowane są proszone o składanie dokumentów: podanie, CV, zaświadczenia ukończenia szkolenia ratownika wodnego, zaświadczenia KPP w siedzibie OSiR Świebodzice Sp. z o.o. przy ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice lub mailowo na adres: sekretariat@osir.swiebodzice.pl. OSiR Świebodzice poszukuje również pracownika na stanowisko kasjerki. Szczegóły pod numerem telefonu 74 666 96 20 w. 21.

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

Wciąż aktualne są też ogłoszenia: Wałbrzych: Cztery stanowiska czekają w Ratuszu

Opr. MS
Foto: ilustracyjne