W trosce o poprawę krajobrazu miasta burmistrz Szczawna-Zdroju zaprasza przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości w tym mieście na indywidualne spotkania informacyjne.


Na majowej sesji rady miasta przegłosowana została uchwała zmieniająca uchwałę "w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane". Pojawiła się w niej zmiana: „Obiekty małej architektury, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, należy dostosować do zawartych w uchwale zakazów, zasad i warunków w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.” A było to 28 maja 2018 r., zatem przed gminą rok na dostosowanie ulic i miejsc publicznych do uchwały.

Szczegóły w ogłoszeniu:
A tak było w Wałbrzychu:
MIASTO WALCZY Z NIELEGALNYMI REKLAMAMI


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska