Sieć sklepów Tesco zapowiadała zwolnienia grupowe już od dawna. Brytyjska spółka opuszcza nasz kraj. I to przesądza o losie sklepu w naszym mieście. Znamy szczegóły.


Tesco już oficjalnie - i fizycznie - znika z Polski. Sieć pozbywa się towaru i z tej okazji organizuje liczne promocje. W ubiegłym roku Tesco zawarło porozumienie z Netto dotyczące przejęcia polskiej części biznesu brytyjskiej sieci. Spółki czekały na zgodę UOKiK. Urząd wydał ją bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń dla Netto.


Komunikat NSZZ Solidarność Tesco:


Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zamknięcia kolejnych sklepów pod szyldem Tesco oraz zwolnień grupowych.

Zawiadomienie Organizacji Związkowych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych u pracodawcy Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kapelanka 56, nr NIP 526-10-37-737, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016108, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.

1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:

a. Zamknięcie sklepów formatu CHM:

• CHM Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 17, 58-506 Jelenia Góra
• CHM Stargard, ul. Szczecińska 81, 73-110 Stargard
• CHM Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 19, 66-400 Gorzów Wielkopolski
• CHM Włocławek, ul. Kruszyńska 17/27, 87-800 Włocławek
• CHM Świdnica, ul. Strzegomska 2, 58-105 Świdnica
• CHM Szczawno Zdrój, ul. Łączyńskiego 44, 58-310 Szczawno Zdrój
• CHM Skierniewice, ul. Czesława Liska 1, 96-100 Skierniewice

• CHM Rybnik, ul. Żorska 2, 44-200 Rybnik
• CHM Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2b, 37-450 Stalowa Wola
• CHM Piła, ul. Bydgoska 135, 64-920 Piła
• CHM Suwałki, ul. Kościuszki 103, 16-400 Suwałki.

2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:
a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 404 osób b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 58 osób.
4. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 21.06.2021 – 31.08.2021 5. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych:
W przypadku zamknięcia sklepu – fakt zatrudnienia w danym sklepie. W przypadku likwidacji stanowiska pracy – fakt zatrudnienia na likwidowanym stanowisku.
5. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy w innych jednostkach firmy.
6. O kolejności zwolnień decydować będzie: a) termin zamknięcia sklepu
b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.
7. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.
8. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci: a. pakiety informacyjno-doradcze, b. spotkania informacyjno-doradcze, c. doradztwo telefoniczne.


W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.


Jeśli chodzi o mniejszy sklep Tesco na Kasztelańskiej, to ma on stać się sklepem sieci Netto: NETTO PRZEJMUJE SKLEPY TESCO. CO W WAŁBRZYCHU I SZCZAWNIE?


O planowanym przejęciu i wcześniejszej redukcji sieci pisaliśmy:
TESCO SPRZEDAJE SWÓJ POLSKI BIZNES
SZCZAWNO-ZDRÓJ: ZMIANY W HIPERMARKETACH TESCO. GROZI ZAMKNIĘCIE?