Wszyscy poszkodowani nie są jeszcze znani, mogą być i w naszym regionie. Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w związku z postępowaniem przygotowawczym, nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, zatrzymali już 5 osób podejrzanych o nakłanianie pokrzywdzonych - przedsiębiorców do zawierania niekorzystnych umów.


Przedmiotowe śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkuset osób przez przedstawicieli spółki TeleOpieka24, polegającego na "zawieraniu w imieniu spółki umów o świadczenia usług reklamowych z właścicielami różnych podmiotów gospodarczych bez podawania im rzeczywistych warunków zawieranych umów oraz wprowadzaniu ich w błąd, co do rodzaju podpisywanego dokumentu".

W śledztwie ustalono, że osoby współpracujące ze spółką TeleOpieka24 w latach 2016 - 2017 zawierały w imieniu spółki umowy świadczenia usług reklamowych z właścicielami różnych podmiotów gospodarczych z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego.

W tej chwili lista ujawnionych osób pokrzywdzonych w wyniku tego przestępczego procederu nie jest zamknięta. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzi przesłuchania zgłaszających się osób w celu potwierdzenia ich statusu w toczącym się postępowaniu.

Zatrzymani usłyszeli już w tej sprawie zarzuty. Na chwilę obecną dotyczą one popełnienia oszustw na szkodę 60 pokrzywdzonych. Każda z poszkodowanych osób została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i straciła około 18,5 tys. złotych.

Prokuratura zastosowała też środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. W śledztwie dokonano także blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Spółki TeleOpieka24 celem zabezpieczenia przyszłych roszczeń o naprawienie szkody.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. Osoby pokrzywdzone działaniami Spółki TeleOpieka24, które dotychczas nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie, proszone są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek policji.

Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn