Taką oryginalną nazwę nosi nowe Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw we Wrocławiu, które działa od 2 stycznia. Co się zmieni dla wałbrzyskich przedsiębiorców?


Od 2 stycznia 2018 r. funkcjonuje nowy model obsługi zgłoszeń celnych i kontroli towarów. Oparty jest on na instytucji zwanej w skrócie CUDO czyli Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw, rozumianej jako "wzmocniony kadrowo zespół funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, realizujący zadania analityczne związane z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w obszarze analizy ryzyka i weryfikacji w jednym miejscu". 12 grudnia pracownicy dolnośląskiej administracji skarbowej spotkali się z przedstawicielami ponad 60-ciu firm z Dolnego Śląska, w tym podmiotów zajmujących się profesjonalną obsługą obrotu towarowego z zagranicą (agencje celne), których zaznajomiono z zasadami działania CUDO.

Zgodnie z nową koncepcją rozpoczynające działalność na terenie województwa dolnośląskiego CUDO będzie zlokalizowane w Oddziale Celnym I we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 31.

CUDO będzie obsługiwało zgłoszenia celne składane dotychczas w Oddziale Celnym II we Wrocławiu, Oddziale Celnym w Legnicy, Oddziale Celnym w Polkowicach, Oddziale Celnym w Żarskiej Wsi oraz Oddziale Celnym w Wałbrzychu.  Z nowej koncepcji obsługi zgłoszeń celnych na obecnym etapie wyłączono oddziały graniczne i pocztowe. Tym samym tryb składania i obsługi zgłoszeń w Oddziale Celnym Port Lotniczy Cargo i Oddziale Celnym Osobowym Port Lotniczy nie ulegnie zmianie.

CUDO jako zespół funkcjonariuszy będzie w jednym miejscu realizowało zadania związane z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych w oparciu o dyspozytorski model obsługi komunikatów celnych w obszarze analizy ryzyka i weryfikacji. Pozostałe oddziały celne będą nadal funkcjonować jako tzw. oddziały obsługowe/satelickie, gdzie przedsiębiorca będzie mógł przedstawić towar do fizycznej kontroli. W oddziałach satelickich na dotychczasowych zasadach będzie odbywać się legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny towarów, wydawanie i przedłużanie świadectw uznania środka przewozowego TIR, obsługa okienka e-Klient (EORI) jak również bieżąca obsługa kasowa.

 

Harmonogram funkcjonowania poszczególnych jednostek przedstawiać się będzie następująco:ODDZIAŁ CELNY

STATUS

GODZINY PRACY

OC I we Wrocławiu

(451010)

ul. Karmelkowa 31

CUDO

Pn. - pt.  7.00 – 19.00

Sob. 8.00 – 16.00

OC II we Wrocławiu

(451020)

ul. Białowieska 1

oddział satelicki

Pn. - pt.  7.30 – 15.30

OC w Legnicy

(452010)

ul. Pątnowska 50

oddział satelicki

Pn. - pt.  7.30 – 15.30

OC w Żarskiej Wsi

(452030)

Żarska Wieś  5

oddział satelicki

Pn. - pt.  7.00 – 17.00

Sob. 8.00 – 16.00

OC Polkowice

(452020)

ul. Krzywa 3

oddział satelicki

Pn. - pt.  7.30 – 15.30

OC Wałbrzych

(454010)

ul. Ludowa 63

oddział satelicki

Pn. - pt.  7.30 – 15.30

 

 

Jak argumentują przedstawiciele ministerstwa, zmiana organizacji odpraw celnych, szersze stosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii oraz zwiększenie mobilności funkcjonariuszy KAS pozwoli realizować zadania w sposób bardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców przy znacznej redukcji składu obsługi administracyjnej.

Pytania można kierować na: e-mail: oc.451010@wro.mofnet.gov.pl, telefon: 71 798 61 60.

Opr. MS
Foto użyczone: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu