Ogłosiła 29 czerwca na swojej stronie internetowej Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należą Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podpisały porozumienie, w którym ustalają cenę zakupu koksowni na 350 milionów złotych.

ARP i TF Silesia, zgodnie z zapisami porozumienia, na początku lipca 2016 roku, po spełnieniu kilku wymogów formalnych, wpłacą na konto JSW zaliczkę w wysokości 200 mln złotych. JSW zaznacza również, że przed finalizacją transakcji musi zostać podpisana Umowa Inwestycyjna, która ma zawierać m.in. zapisy dotyczące zasad ewentualnego ponownego nabycia przez Grupę Kapitałową JSW, koksowni Victoria, jeśli w przyszłości podmioty ją kupujące podejmą decyzję o zbyciu tej inwestycji.

Sprzedaż akcji wybranych podmiotów z grupy kapitałowej podmiotom powiązanym ze Skarbem Państwa, z możliwością ich odkupienia w przyszłości, to jeden z elementów planu naprawczego JSW.