Ci, którzy planują radykalną odmianę powinni się pospieszyć. Spółka Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza chętnych do składania ofert na wydzierżawienie pomieszczeń, zlokalizowanych na dworcach kolejowych w Rewalu i Śliwinie. Może to Wasza pora na morze?

Oferty wstępne w zamkniętej kopercie z napisem „PODDZIERŻAWA” należy składać w Gryficach ul. Błonie 1 najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 r. do godz. 14.00.


Przedmiotem dzierżawy są następujące lokale:

1. Bar/bistro w budynku dworca kolejowego w Rewalu: http://bip.kolej.rewal.pl/oferta1

2. Pomieszczenia wystawowe wystawy miniatur kolejowych w budynku dworca kolejowego w Rewalu: http://bip.kolej.rewal.pl/oferta2

3. Bar-kawiarnia z funkcją handlową w budynku dworcowym w Śliwinie: http://bip.kolej.rewal.pl/oferta3

4. Pomieszczenia zakwaterowania turystycznego w budynku dworca kolejowego w Śliwinie: http://bip.kolej.rewal.pl/oferta4

Pełna dokumentacja dostępna jest na BIP-e.


oprac. ELW
fot. Użyczone