Pierwsze zakupy w tym roku i wszystkie następne będą nas kosztowały więcej niż obecnie, ponieważ sprzedawca doliczy do rachunku opłatę recyklingową.

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy o opłacie recyklingowej, która będzie wynosiła 20 groszy za każdą lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Będzie pobierana przez sprzedawców handlu detalicznego i hurtowego.
Ministerstwo Finansów przypomina, że opłata recyklingowa, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23 proc.

Podstawą opodatkowania w zasadzie jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów czy usługodawca otrzymał za sprzedaż. Włącza się tu wszystkie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na ceny towarów dostarczanych czy świadczonych przez podatnika usług. Podstawa opodatkowania obejmuje więc również podatki, cła, opłaty i inne podobne należności, z wyjątkiem samego podatku VAT oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
W taki sam sposób są traktowane na gruncie przepisów VAT opłaty za torby z tworzyw sztucznych w innych państwach członkowskich UE. Są one wliczane do podstawy opodatkowania VAT-em.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego jest ewidencjonowana w kasach fiskalnych i na paragonach. Nie trzeba więc specjalnie wyodrębniać samej opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, więc wysokość opłaty recyklingowej będzie łatwo ustalić.

Ministerstwo Finansów przypomina, że opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Ze względu na termin przekazywania opłaty recyklingowej, co nastąpi po raz pierwszy do 15 marca 2019 r. w dotychczas taki rachunek jeszcze nie powstał.