Dolnośląscy Pracodawcy spotkali się 24 maja 2016 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Związku. Najważniejszym punktem spotkania było wybranie członków zarządu na nową, trzyletnią kadencję.

Prezesem nowo wybranego Zarządu został ponownie Artur Mazurkiewicz – właściciel firmy heapmail Internet Solutions Sp. z o.o.  Pozostali członkowie to wybrani na kolejną kadencję: wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Wałbrzychu (prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Wałbrzychu) – Tadeusz Choczaj, prezes firmy Human Partner Sp. z o. o. - Marcin Kowalski oraz współwłaściciel firmy Biskup & Joks Brokers Sp. z o. o.  - Marcin Biskup.

Nowymi członkami zarządu zostali: właściciel firmy Grupa Eks Polska -  Piotr Ek,  dyrektor ds. badań i rozwoju (B+R) firmy Data Techno Park Sp. z o. o. - Romuald Litwin oraz wiceprezes zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. -  Artur  Sawrycz.


W ostatnich latach organizacja Dolnośląscy Pracodawcy wykazywała stabilny wzrost. Liczba zrzeszonych w związku firm wzrosła z 67 do 162, związek zyskał reprezentację i głos w 20 ciałach dialogu społecznego, uchwalił 47 stanowisk, opinii i interwencji, organizował lub współorganizował tylko w samym 2015 roku 30 wydarzeń, w których uczestniczyło blisko 1000 osób.

fot. Dolnośląscy Pracodawcy.