Ustawa o wychowaniu w trzeźwości w art. 15 ust.1 pkt. 3 zakazuje sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw, grozi za to kara grzywny i utrata koncesji.

Sporo osiedlowych sklepików prowadzi sprzedaż alkoholu ,,na kreskę", sam proceder jest nielegalny i nie mówi się o im głośno, bo to sprawa między sprzedającym a klientem. Najczęściej pozwolenia na sprzedaż alkoholu zawierają zapis, że nie wolno tego robić. Jednak trudno udowodnić taką sprzedaż, bo przecież ani właściciel sklepu, ani sprzedawca zeszytem z listą dłużników nie chwalą się kontrolującym urzędnikom miejskim albo skarbowym- tłumaczy Janusz Świerczyński z Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Jeśli przedsiębiorca chce zabezpieczyć się przed ewentualnym brakiem spłaty zadłużenia wystarczy znajomość przepisów i trochę rozsądku. Sprzedający powinien w pierwszej kolejności zaewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż, wpisać dłużnika do przeznaczonego na ten cel zeszytu, zanotować datę ,,zakupu" termin zapłaty, imię i nazwisko dłużnika i jego podpis. W razie dochodzenia swoich należności przed sądem mamy przysłowiowy dowód.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży powstaje z chwilą wydania towaru, a nie z chwilą dokonania zapłaty za ten towar- wyjaśnia Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Specjalista ds. Public Relations w Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Większość wykroczeń skarbowych jest załatwiana w tzw. postępowaniach mandatowych. Sprawca może zostać ukarany tylko w przypadku gdy jego wina nie budzi wątpliwości, okoliczności popełnionego przez niego czynu są jasne, a on sam zgodził się przyjąć mandat karny.