Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.


Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Boguszów-Gorce została już ustalona - poszukiwana jest jedna osoba.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Boguszów-Gorce,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:
1) obsługa komputera,
2) korzystanie z map cyfrowych,
3) komunikatywność,
4) obowiązkowość,
5) rzetelność.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 74-8449-311 w. 61
DODATKOWE INFORMACJE:


II. Termin składania ofert: do dnia 8 lipca 2020 r.

Zobacz też:
Wałbrzych: chcesz zostać rachmistrzem? Ruszył nabór

oprac. ELW