Na Dolnym Śląsku wpłynęło 10 007 wniosków od właścicieli małych firm, którzy chcą płacić preferencyjne składki ZUS, część z nich pochodzi z regionu wałbrzyskiego. Preferencyjne zasady przedsiębiorców obowiązują już i ulgę odczują już przy pierwszej wpłacie składek za styczeń.

Kolejka po mały ZUS

-
Liczba może ulec nieznacznej zmianie po weryfikacji przychodów i sprawdzeniu czy przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z ulgi – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Warunkiem skorzystania z tej ulgi było
złożenie wniosku do 8 stycznia, spóźnialscy będą mogli skorzystać z „małego ZUS” dopiero w przyszłym roku- dodaje.
Mały ZUS" to propozycja, z której mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy w minionym roku prowadzili działalność przez minimum 60 dni a ich przychód rocznym nie przekroczył 63 tys. To ulga, która pozwala na uzależnienie składki na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego przychodu. „Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). 
Nic dziwnego, że chętnych na tę ulgę jest wielu. Na Dolnym Śląsku wpłynęło 10 007 wniosków od właścicieli małych firm, którzy chcą płacić preferencyjne składki ZUS, w tym we Wrocławiu 4555 przedsiębiorców złożyło dokumenty, w Wałbrzychu 3318 a Legnicy 2134. W całym kraju wpłynęły wnioski od 127 405 osób prowadzących działalność gospodarczą.
- Mały ZUS nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba nadal opłacać w pełnej wysokości – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.
Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję. Dla tych osób na stronie internetowej zus.pl został udostępniony kalkulator do wyliczenia rocznego przychodu w zależności od ilości dni prowadzenia działalności.


Mały ZUS przez 36 miesięcy
Z „małego ZUS” przedsiębiorca może korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Niestety nie jest możliwy „powrót” do korzystania z „małego ZUS” przez osobę, która korzystała z tej ulgi, a następnie złożyła dokumenty z innym niż przewidziany dla „małego ZUS” kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05. Z nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne można skorzystać nie wcześniej niż po ustaniu „preferencyjnych składek”, więc jeśli ktoś opłaca składki preferencyjne w ramach ulgi na rozpoczęcie działalności gospodarczej to nie może skorzystać z „małego ZUS-u”. Musi poczekać do zakończenia jednej ulgi żeby wystąpić o drugą. To logiczne, bo również przy „małej działalności” najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.
To już trzecia z ulg, z jakich może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą gdyż każda osoba otwierająca firmę po raz pierwszy lub po 5 letniej przerwie ma prawo do preferencyjnych składek na początku działania lub skorzystania z ulgi na start.

Zobacz też:
Mały ZUS dla firm już niebawem?
Mały ZUS od 1 stycznia. Dla kogo ta ulga?

oprac. i fot. ELW
ZUS Dolny Śląsk